Rót hàng tỷ USD để mua nhà ở Mỹ, người Việt có nguy cơ gặp phải rủi ro gì?

Rót hàng tỷ USD để mua nhà ở Mỹ, người Việt có nguy cơ gặp phải rủi ro gì?

Năm 2017, người Việt đứng thứ 6 trong top 10 nước hàng đầu có công dân mua nhà ở Mỹ. Theo thống kê, người Việt đã chi khoảng 3,06 tỷ USD để làm việc này.