Dân văn phòng thường xuyên ngủ gục trên bàn coi chừng loạt bệnh nguy hiểm

Dân văn phòng thường xuyên ngủ gục trên bàn coi chừng loạt bệnh nguy hiểm

Bạn có thể phải đối mặt với hàng loạt bệnh nguy hiểm nếu giữ thói quen ngủ gục trên bàn làm việc lâu ngày.