» 
Nhiều người sẽ không muốn nhìn thấy dấu hiệu này trên hộ chiếu

Nhiều người sẽ không muốn nhìn thấy dấu hiệu này trên hộ chiếu

Những người có dấu nhập cảnh Israel có thể bị một số nước ở Trung Đông từ chối cho vào.