Chia sẻ 3 công thức giúp tăng khả năng thắng kiện visa

Chia sẻ 3 công thức giúp tăng khả năng thắng kiện visa

Đối với việc khiếu nại lên tòa án di trú khi visa bị hủy hoặc từ chối, bạn không thể “đơn phương độc mã”mà luôn có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia pháp lý. Điều này để đảm bảo rằng bạn được hỗ trợ tối đa về mặt pháp lý khi nộp đơn lên tòa và khi bị chất vấn tại tòa.