Nỗi niềm của người Việt tại Australia khi thực hiện giấc mơ định cư xứ người

Nỗi niềm của người Việt tại Australia khi thực hiện giấc mơ định cư xứ người

Phía sau giấc mơ được sống và trở thành công dân Australia, biết bao người ở Việt Nam đã phải nhọc nhằn bươn chải.