Tâm sự: Kinh hoàng văn hóa người Việt ra nước ngoài … bị kinh đến phát nhục!

Tâm sự: Kinh hoàng văn hóa người Việt ra nước ngoài … bị kinh đến phát nhục!

Những thói xấu nếu ở trong nước thì được cho là chuyện thường ngày, được chấp nhận, chẳng ai hơi đâu mà kêu ca, phàn nàn. Nhưng khi ra nước ngoài thói xấu nhanh chóng “lòi đuôi chuột” bị người ta chê cười, bị ghét, bị khinh, khinh đến mức tẩy chay, có nghĩa là nhục.