» 
Giải mã bí ẩn bức thư trong chai 60 năm tuổi ở Úc

Giải mã bí ẩn bức thư trong chai 60 năm tuổi ở Úc

Một gia đình Úc cho biết họ vừa giải mã được bí ẩn về một lá thư trong chai 60 năm tuổi dạt vào bãi biển Queensland.