» 
Tâm sự của một Việt Kiều lao động bên xứ người

Tâm sự của một Việt Kiều lao động bên xứ người

Đi bôn ba làm ăn ở nước ngoài đâu phải ai cũng sung sướng nhưng người ta cứ mặc định rằng cuộc sống của Việt kiều chắc chắn sẽ khá giả sung sướng hơn người ở quê nhà.