» 
Tâm sự của người Việt ở nước ngoài: Sau 20 năm ở Mỹ, tôi đã về Việt Nam

Tâm sự của người Việt ở nước ngoài: Sau 20 năm ở Mỹ, tôi đã về Việt Nam

Dù có thành đạt trên đất Mỹ nhưng tôi vẫn thấy lẻ loi. Có lẽ vì thế mà sau 20 năm, tôi quyết định về Việt Nam sinh sống.