Tiết lộ chi tiết bất ngờ về người đàn ông đầu tiên bay vào vũ trụ

Tiết lộ chi tiết bất ngờ về người đàn ông đầu tiên bay vào vũ trụ

Yuri Gagarin là người đàn ông đầu tiên bay vào vũ trụ trong chuyến du hành lịch sử diễn ra vào năm 1961.