Quyền lực tối cao nào giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa?

Quyền lực tối cao nào giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa?

Trở thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, người đời sau luôn đặt câu hỏi về quyền lực tối thượng nào giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc.