Cậu bé 12 tuổi thủng dạ dày vì món đồ chơi được triệu trẻ em yêu thích

Cậu bé 12 tuổi thủng dạ dày vì món đồ chơi được triệu trẻ em yêu thích

Đôi khi có những món đồ chơi thật sự rất nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng.