» 
Úc: Ném chó con xuống hồ đầy cá sấu và cái kết kinh hoàng

Úc: Ném chó con xuống hồ đầy cá sấu và cái kết kinh hoàng

Chú chó đang chới với giữa dòng thì bất ngờ bị cá sấu nuốt chửng.