» 
Nghệ An ngăn di cư trái phép bằng tàu thuyền sang Úc

Nghệ An ngăn di cư trái phép bằng tàu thuyền sang Úc

Đây là năm thứ tư Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với tổ chức Di trú thế giới (IOM) triển khai các hoạt động ngăn di cư trái phép bằng tàu thuyền sang Úc.