» 
Sau 3 năm, tên trộm trả tiền cho khổ chủ kèm theo bức tâm thư

Sau 3 năm, tên trộm trả tiền cho khổ chủ kèm theo bức tâm thư

Sau 3 năm lấy cắp tiền, tên trộm tự động trả lại nguyên vẹn, kèm lời chúc khổ chủ hạnh phúc, an lành.