» 
 Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia: Những cơ hội mới mở ra

Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia: Những cơ hội mới mở ra

Với khuôn khổ Đối tác Chiến lược, Việt Nam và Australia có nhiều cơ hội và việc phải làm để biểu thị đúng mức hợp tác trong bối cảnh hiện nay.