» 
Express of Interest (EOI): Tìm hiểu về Thư bày tỏ nguyện vọng Úc

Express of Interest (EOI): Tìm hiểu về Thư bày tỏ nguyện vọng Úc

Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) là một phương thức để bày tỏ nguyện vọng của bạn muốn nộp đơn xin visa diện tay nghề để định cư tại Úc. Đây là một biểu mẫu online trong hệ thống SkillSelect, bao gồm một loạt các câu hỏi về những kĩ năng của bạn, tuỳ thuộc vào loại visa mà bạn dự định nộp.