» 
Dòng visa tạm thời mới của Úc sẽ có hiệu lực từ tháng sau

Dòng visa tạm thời mới của Úc sẽ có hiệu lực từ tháng sau

Những dòng visa tạm thời mới của Úc sẽ được giới thiệu tại Úc trong vài tuần tới khi dòng visa 457 nổi tiếng sẽ không còn hiệu lực vào tháng 3.