‘Chris Bowen muốn chỉ tăng thuế với người giàu’

    Đảng Lao động nói rằng những người có thu nhập cao nên đóng thuế nhiều hơn cho tới khi nào ngân sách quốc gia trở lại thặng dư, trong khi chính phủ Turnbull vẫn muốn tăng thuế Medicare đối với gần hết tất cả mọi người.

    Labor’s Treasury spokesman Chris Bowen at the National Press Club in Canberra (AAP)

    Theo SBS

    SHARE