Chuyên gia cảnh cáo lũ lụt có thể phá hủy bờ biển California

    Ngọc Ánh/abcnews.go.com

    SHARE