Kiểm soát dịch bệnh đối với tôm xuất khẩu sang thị trường Úc

Kiểm soát dịch bệnh đối với tôm xuất khẩu sang thị trường Úc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với tôm và sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Úc.

Theo đó, đối với tôm nguyên liệu trước khi chế biến, các doanh nghiệp chủ động có biện pháp tự kiểm soát mối nguy bệnh đốm trắng, đầu vàng đối với nguyên liệu tôm trước khi đưa vào chế biến.

Đối với lô tôm sản xuất sau chế biến, doanh nghiệp lấy mẫu tôm từng lô sản xuất sau chế biến theo quy định của Úc và gửi mẫu tới phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định để xét nghiệm bệnh đốm trắng, đầu vàng.

Kiểm soát dịch bệnh đối với tôm xuất khẩu sang thị trường Úc.

Về việc kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu đối với tôm và sản phẩm tôm chưa nấu chín và chưa chế biến sâu đông lạnh, doanh nghiệp cung cấp các kết quả xét nghiệm bệnh đốm trắng, đầu vàng của các lô hàng sản xuất đạt yêu cầu cho cơ quan kiểm tra thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để được kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng xuất khẩu.


Đối với lô tôm và sản phẩm tôm đã nấu chín và đã chế biến sâu, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng xuất khẩu theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm sang Úc thực hiện việc kiểm soát an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; cập nhật, thông báo danh mục chỉ tiêu an toàn thực phẩm phải lấy mẫu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với lô hàng xuất khẩu sang Úc và cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho từng lô hàng tôm xuất khẩu sang Úc theo quy định.

Cục Thú y có trách nhiệm tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhân viên của doanh nghiệp về quy trình lấy mẫu phù hợp với quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE); công bố danh sách các phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định xét nghiệm đối với virut đốm trắng, đầu vàng trên tôm; công bố các cơ sở nuôi, vùng nuôi đã được công nhận hoặc giám sát an toàn dịch bệnh đối với bệnh đầu vàng, đốm trắng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm sang Úc phải đảm bảo hồ sơ truy suất nguồn gốc từng lô hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cần có phương án tự kiểm soát hiệu quả nguồn nguyên liệu sạch bệnh đốm trắng, đầu vàng trước khi đưa vào chế biến.

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất