Nam Úc: Nhiều doanh nghiệp nước ngoài được bảo trợ nhập cư

Nam Úc: Nhiều doanh nghiệp nước ngoài được bảo trợ nhập cư

Tiểu bang Nam Úc trong thời gian vừa qua đã ghi nhận số lượng tăng đáng kể các doanh nghiệp của người nhập cư (chủ yếu là Trung Quốc) với nhiều việc làm mới được tạo ra.

Số lượng doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc, nhập cư tới Nam Úc tăng mạnh trong năm vừa qua.

Số liệu mới nhất cho thấy con số tiểu bang bảo lãnh các doanh nghiệp xin nhập cư vào Úc các đã tăng gấp đôi từ 130 vào 2013/2014 lên thành 266 vào 2015/2016 và trong 2016/2017 đã có khoảng 300 đơn được nhận đề cử.

Điều đó có nghĩa là Nam Úc sẽ sớm đạt được mục tiêu 250 đã đặt ra trong chiến lược Ưu tiên Kinh tế với 83% được nhận bão lãnh trong năm tài chính này, chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, 3 cơ quan nhập cư mới đã được mở tại Adelaide trong năm tài chính vừa qua để cung cấp các dịch vụ tư vấn cho số lượng ngày càng tăng người kinh doanh Trung Quốc di cư đến Nam Úc.

Năm 2016, khoảng 92 người nhập cư kinh doanh từ Trung Quốc đã được cấp visa, so với chỉ 59 visa được cấp năm 2015. Con số này được dự đoán sẽ còn tăng trong tương lai khi đã có 607 người kinh doanh đến từ nước ngoài đã được tiểu bang đề cử trong 18 tháng vừa qua.


Sự phát triển của các văn phòng di trú là một phần sáng kiến quan trọng trong Chiến lược Kết nối Trung Quốc (China Engagement Strategy), nhằm hỗ trợ những người nhập cư mới hoặc đã đến Nam Úc từ Trung Quốc.

Dù vậy, theo thông báo, mức điểm yêu cầu đối với những visa tiểu bang đề cử điểm cao đã thay đổi từ 80 lên 85 khi tổng chỉ tiêu đề cử đã đạt được. Mức điểm yêu cầu mới sẽ có hiệu lực vào 19/4/2017.

Một người phát ngôn cho hay, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ nộp trước ngày này, nhưng những hồ sơ xin đề cử điểm cao nộp sau thời gian này sẽ bị từ chối nếu có ít hơn 85 điểm (như yêu cầu).

Dù vậy, một vài ngành đã bị loại ra khỏi các chương trình di cư điểm cao và di cư dây chuyền (chain migration) bao gồm kế toán tổng hợp (general accountant), cố vấn nhân sự (human resources adviser), chuyên gia tiếp thị (marketing specialist), đại diện bán hàng (sales representative), giảng viên đại học (university lecturer), cố vấn đại học (university tutor), dược sĩ bệnh viện (hospital pharmacist) và dược sĩ bán lẻ (retail pharmacist).

Điều đó có nghĩa là những ngành này sẽ không có sẵn trong chương trình di cư điểm cao hoặc dây chuyền, nhưng không ảnh hưởng đến những hồ sơ nộp trước 1 giờ chiều ngày 5/4/2017.

Anh Nguyễn/VIET MAGAZINE (Theo australiaforum)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất