Tỷ giá đô Úc ngày 12/9/2017

   

  Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 12 tháng 9 năm 2017

  Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 2/9/2017 đến 11/9/2017

  11/09 – 1 AUD = 18278.63 VND

  10/09 – 1 AUD = 18299.24 VND

  09/09 – 1 AUD = 18327.28 VND

  08/09 – 1 AUD = 18327.28 VND

  07/09 – 1 AUD = 18308.48 VND

  06/09 – 1 AUD = 18197.03 VND

  05/09 – 1 AUD = 18196.66 VND

  04/09 – 1 AUD = 18059.28 VND

  03/09 – 1 AUD = 18105.33 VND

  02/09 – 1 AUD = 18132.78 VND

  Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
  Tỷ giá đô Úc ngày 12/9/2017

  Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 12/9/2017

  1 AUD = 0.804 USD

  1 AUD = 0.671 EUR

  1 AUD = 0.609 Bảng Anh

  1 AUD = 1.106 Đô la New Zealand

  PV Báo Úc

  SHARE