Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

   

  Tỷ giá đô Úc hôm nay 13/12/2016

  Tỷ giá được cập nhật Ngày 13 tháng 12 năm 2016

   

  (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 3/12/2016 đến 12/12/2016

  12/12 – 1 AUD = 16920.25 VND

  11/12 – 1 AUD = 16823.59 VND

  10/12 – 1 AUD = 16843.67 VND

  09/12 – 1 AUD = 16843.67 VND

  08/12 – 1 AUD = 16884.27 VND

  07/12 – 1 AUD = 16977.31 VND

  06/12 – 1 AUD = 16972.95 VND

  05/12 – 1 AUD = 16970.55 VND

  04/12 – 1 AUD = 16846.33 VND

  03/12 – 1 AUD = 16921.81 VND

   

  Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
  Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

   

  Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 13/12/2016

  1 AUD = 0.750 USD

  1 AUD = 0.706 EUR

  1 AUD = 0.592 Bảng Anh

  1 AUD = 1.041 Đô la New Zealand

   

  Các mệnh giá tiền đô Úc:

  Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

   

  Tờ tiền 5 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

   

  Đồng 10 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

  Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

  Đồng 20 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

  Đồng 50 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

  Đồng 100 đô Úc

  PV Báo Úc

  SHARE