Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

 

Tỷ giá đô Úc hôm nay 13/12/2016

Tỷ giá được cập nhật Ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

(AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 3/12/2016 đến 12/12/2016

12/12 - 1 AUD = 16920.25 VND

11/12 - 1 AUD = 16823.59 VND

10/12 - 1 AUD = 16843.67 VND

09/12 - 1 AUD = 16843.67 VND

08/12 - 1 AUD = 16884.27 VND

07/12 - 1 AUD = 16977.31 VND

06/12 - 1 AUD = 16972.95 VND

05/12 - 1 AUD = 16970.55 VND

04/12 - 1 AUD = 16846.33 VND

03/12 - 1 AUD = 16921.81 VND

 

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

 

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 13/12/2016

1 AUD = 0.750 USD

1 AUD = 0.706 EUR


1 AUD = 0.592 Bảng Anh

1 AUD = 1.041 Đô la New Zealand

 

Các mệnh giá tiền đô Úc:

Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

 

Tờ tiền 5 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

 

Đồng 10 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

Đồng 20 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

Đồng 50 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 13/12/2016

Đồng 100 đô Úc

PV Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất