Tỷ giá đô Úc ngày 19/7/2017

   

  Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 19 tháng 7 năm 2017

  Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 9/7/2017 đến 18/7/2017

  18/07 – 1 AUD = 18014.42 VND

  17/07 – 1 AUD = 17692.78 VND

  16/07 – 1 AUD = 17766.64 VND

  15/07 – 1 AUD = 17811.24 VND

  14/07 – 1 AUD = 17811.24 VND

  13/07 – 1 AUD = 17576.83 VND

  12/07 – 1 AUD = 17435.10 VND

  11/07 – 1 AUD = 17342.04VND

  10/07 – 1 AUD = 17271.96 VND

  09/07 – 1 AUD = 17268.02 VND

  Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
  Tỷ giá đô Úc ngày 19/7/2017

  Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 19/7/2017

  1 AUD = 0.792 USD

  1 AUD = 0.684 EUR

  1 AUD = 0.608 Bảng Anh

  1 AUD = 1.076 Đô la New Zealand

  PV Báo Úc

  SHARE