Tỷ giá đô Úc ngày 20/8/2019

Tỷ giá đô Úc ngày 20/8/2019

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 20 tháng 8 năm 2019

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 10/8/2019 đến 19/8/2019

19/08 - 1 AUD = 15731.38 VND

18/08 - 1 AUD = 15747.17 VND

17/08 - 1 AUD = 15735.64 VND

16/08 - 1 AUD = 15735.64 VND

15/08 - 1 AUD = 15721.67 VND

14/08 - 1 AUD = 15672.41 VND

13/08 - 1 AUD = 15772.64 VND

12/08 - 1 AUD = 15677.71 VND

11/08 - 1 AUD = 15739.91 VND

10/08 - 1 AUD = 15752.73 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 20/8/2019

1 AUD = 0.677 USD

1 AUD = 0.610 EUR

1 AUD = 0.559 Bảng Anh

1 AUD = 1.056 Đô la New Zealand

PV Báo Úc
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất