Tỷ giá đô Úc ngày 22/4/2017

   

  Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 22 tháng 4 năm 2017

  Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 12/4/2017 đến 21/4/2017

  21/04 – 1 AUD = 17105.95 VND

  20/04 – 1 AUD = 17061.96 VND

  19/04 – 1 AUD = 17043.78 VND

  18/04 – 1 AUD = 17124.60 VND

  17/04 – 1 AUD = 17209.99 VND

  16/04 – 1 AUD = 17247.15 VND

  15/04 – 1 AUD = 17256.31 VND

  14/04 – 1 AUD = 17256.31 VND

  13/04 – 1 AUD = 17089.57 VND

  12/04 – 1 AUD = 17099.64 VND

  Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
  Tỷ giá đô Úc ngày 22/4/2017

  Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 22/4/2017

  1 AUD = 0.754 USD

  1 AUD = 0.704 EUR

  1 AUD = 0.589 Bảng Anh

  1 AUD = 1.075 Đô la New Zealand

  PV Báo Úc

  SHARE