Tỷ giá đô Úc ngày 6/5/2017

  Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 6 tháng 5 năm 2017

  Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 26/4/2017 đến 5/5/2017

  05/05 – 1 AUD = 16789.03 VND

  04/05 – 1 AUD = 16862.43 VND

  03/05 – 1 AUD = 16893.75 VND

  02/05 – 1 AUD = 17126.15 VND

  01/05 – 1 AUD = 17097.77 VND

  30/04 – 1 AUD = 17018.93 VND

  29/04 – 1 AUD = 17050.83 VND

  28/04 – 1 AUD = 17050.83 VND

  27/04 – 1 AUD = 16975.87 VND

  26/04 – 1 AUD = 16987.58 VND

  Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
  Tỷ giá đô Úc ngày 6/5/2017

  Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 6/5/2017

  1 AUD = 0.741 USD

  1 AUD = 0.673 EUR

  1 AUD = 0.572 Bảng Anh

  1 AUD = 1.072 Đô la New Zealand

  PV Báo Úc

  SHARE