Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

 

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 8 tháng 1 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 29/12/2016 đến 7/1/2017

07/01 - 1 AUD = 16485.67 VND

06/01 - 1 AUD = 16485.67 VND

05/01 - 1 AUD = 16648.79 VND

04/01 - 1 AUD = 16551.82 VND

03/01 - 1 AUD = 16450.16 VND

02/01 - 1 AUD = 16382.93 VND

01/01 - 1 AUD = 16430.22 VND

31/12 - 1 AUD = 16425.47 VND

30/12 - 1 AUD = 16425.47 VND

29/12 - 1 AUD = 16497.17 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017


Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 8/1/2017

1 AUD = 0.730 USD


1 AUD = 0.693 EUR

1 AUD = 0.594 Bảng Anh

1 AUD = 1.049 Đô la New Zealand

Các mệnh giá tiền đô Úc:

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

Tờ tiền 5 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

Đồng 10 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

Đồng 20 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

Đồng 50 đô Úc

Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

Đồng 100 đô Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất