Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

   

  Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 8 tháng 1 năm 2017

  Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 29/12/2016 đến 7/1/2017

  07/01 – 1 AUD = 16485.67 VND

  06/01 – 1 AUD = 16485.67 VND

  05/01 – 1 AUD = 16648.79 VND

  04/01 – 1 AUD = 16551.82 VND

  03/01 – 1 AUD = 16450.16 VND

  02/01 – 1 AUD = 16382.93 VND

  01/01 – 1 AUD = 16430.22 VND

  31/12 – 1 AUD = 16425.47 VND

  30/12 – 1 AUD = 16425.47 VND

  29/12 – 1 AUD = 16497.17 VND

  Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
  Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017


  Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 8/1/2017

  1 AUD = 0.730 USD

  1 AUD = 0.693 EUR

  1 AUD = 0.594 Bảng Anh

  1 AUD = 1.049 Đô la New Zealand

  Các mệnh giá tiền đô Úc:

  Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

  Tờ tiền 5 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

  Đồng 10 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

  Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

  Đồng 20 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

  Đồng 50 đô Úc

  Tỷ giá đô Úc ngày 8/1/2017

  Đồng 100 đô Úc

  SHARE