Bạn đã biết thông tin mới nhất của thang điểm định cư Úc 2020 chưa?

Bạn đã biết thông tin mới nhất của thang điểm định cư Úc 2020 chưa?

Bạn đang tìm kiếm thông tin về bảng điểm định cư Úc 2020? Nhưng có quá ít dữ liệu về thang điểm định cư Úc 2020. Bạn không tìm được một đáp án chính xá c? Bạn không biết thang điểm định cư Úc mới nhất bao gồm những tiêu chí nào, cũng như số điểm bao nhiêu thì đủ điều kiện xin visa Úc? Đừng lo, bài viết này sẽ đề cập đầy đủ các thông tin cho bạn.

Bảng điểm định cư Úc là gì?

Bảng điểm định cư Úc còn được xem là bài kiểm tra đầu tiên cho những ai có ý định sinh sống ở Úc. Các thang điểm được phân bố dựa vào nhiều khía cạnh khác nhau như độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc,… Thang điểm định cư Úc 2020 chỉ áp dụng với hai diện visa tay nghề và visa đầu tư – kinh doanh. Đối với những loại thị thực khác Bộ Di trú Úc sẽ có những chính sách điều kiện khác.

Thang điểm định cư Úc mới nhất năm 2020

Theo quy định của Chính phủ Úc, người nộp đơn phải đạt tối thiểu 65 điểm di trú nếu muốn định cư Úc.

Chỉ tiêu thang điểm định cư Úc 2020 của diện tay nghề

Mỗi một người Việt Nam có mong muốn định cư Úc, chắc chắn không thể bỏ qua thang điểm định cư Úc 2020 này. Đây là cách tính điểm mới nhất được áp dụng cho năm 2020. Cũng là bảng điểm định cư Úc đầy đủ, chi tiết, chính xác và mới nhất dành cho bạn.

Bảng điểm định cư Úc diện tay nghề (Skilled Immigrant) được chia làm những phần nhỏ như sau:

1. TÍNH ĐIỂM ĐỊNH CƯ ÚC THEO ĐỘ TUỔI

Theo chương trình định cư Úc mới nhất, điểm dành cho độ tuổi sẽ được quyết định dựa trên tuổi của người nộp đơn tính đến ngày đăng kí.

Lưu ý: Điểm tuổi được tính chính xác theo ngày. Ví dụ: Nếu người nộp sinh ngày 1/10/1994 và nộp hồ sơ vào ngày 1/7/2019, thì người nộp vẫn chỉ được tính là 24 tuổi và chỉ được 25 điểm.

2. ĐIỂM TIẾNG ANH

Để chứng minh khả năng tiếng Anh khi nộp hồ sơ định cư Úc, người nộp có thể chọn thi một trong hai kì thi tiếng Anh chuẩn hoá IELTS hoặc PTE.

Người nộp cần đạt ít nhất Competent English để ĐƯỢC PHÉP nộp hồ sơ định cư Úc.

Nhưng nếu chỉ đạt trình độ này thì sẽ KHÔNG được cộng thêm điểm nào trên thang điểm định cư Úc.

Competent English (IELTS tất cả kĩ năng trên 6 hoặc PTE tất cả kỹ năng trên 51)

0 điểm

Proficient English (IELTS tất cả kỹ năng trên 7 hoặc PTE tất cả kĩ năng trên 65)

10 điểm

Superior English ( IELTS tất cả kỹ năng 8 hoặc PTE tất cả kỹ năng trên 79)

20 điểm

 

3. CỘNG ĐIỂM ĐỊNH CƯ ÚC – CÓ BẰNG CẤP TẠI ÚC

Người nộp cần học tập ít nhất 2 năm toàn thời gian (full-time) tại một trường học của Úc, trên đất nước Úc và tấm bằng nhận được sau hai năm học phải là một trong những bằng sau đây:

Đại học hoặc Cao học (Degree)

Cao đẳng (Diploma)

Cao đẳng nâng cao (Advanced diploma)

Bằng nghề (Trade qualification)

Những bằng được cấp từ các trường trên đây mới được công nhận là có bằng cấp giáo dục tại Úc.

4. ĐIỂM BẰNG CẤP

Bằng Tiến sĩ

20 điểm

Bắng Đại học hoặc Cao đẳng

15 điểm

Bằng nghề được chứng nhận, bao gồm:
– Cao đẳng hoặc Chứng chỉ nghề tại một cở sở giáo dục Úc
– Chứng nhận hoặc bằng cấp khác được công nhận bởi Ban Thẩm định tay nghề Úc

10 điểm

Không có bằng cấp

0 điểm

5. BẢNG ĐIỂM NHẬP CƯ ÚC – BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

Trong cách tính điểm nhập cư Úc, bằng cấp chuyên môn là bằng bậc Thạc sĩ (Nghiên cứu) hoặc Tiến sĩ trong các ngành cụ thể.

Ví dụ: khoa học, công nghệ, kỹ sư, toán học, công nghệ thông tin và bằng phải kéo dài ít nhất HAI năm học toàn thời gian (full-time) tại Úc.

Có bằng cấp giáo dục chuyên môn

5 điểm

Không có bằng cấp giáo dục chuyên môn

0 điểm

6. HỌC Ở VÙNG SÂU VÙNG XA TẠI ÚC (REGIONAL)

Người nộp được công nhận là học tập ở vùng sâu vùng xa hoặc vùng thiểu số tại Úc nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

Đạt đủ điều kiện để được nhận bằng Đại học hoặc Cao học (Degree), Cao đẳng (Diploma), Cao đẳng nâng cao (Advanced diploma) hoặc Bằng nghề (Trade qualifcation);

Bằng cấp học không phải là chuyên ngành tiếng Anh mà phải là một ngành học khác;

Bằng kéo dài ít nhất HAI năm học toàn thời gian (full-time) trong lãnh thổ nước Úc;

Chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh;

Cơ sở học nơi bạn theo học phải ở vùng sâu vùng xa/ thiểu sổ (theo quy định của Úc);

Bạn đã SINH SỐNG ít nhất HAI năm ở vùng sâu vùng xa/thiểu số đó.

Bạn KHÔNG học từ một thành phố/ đất nước khác (distance education).

Có bằng cấp giáo dục chuyên môn

5 điểm

Không có bằng cấp giáo dục chuyên môn

0 điểm

7. CÁCH TĂNG ĐIỂM ĐỊNH CƯ ÚC – HOÀN THÀNH KHOÁ HỌC HƯỚNG NGHIỆP

Nếu bạn học các ngành sau đây: Kế toán, Kỹ sư, IT, bạn có thể chọn học và hoàn thành khoá hướng nghiệp (Professional Year) kéo dài một năm tại Úc.

Nếu bạn học các ngành sau đây: Kế toán, Kỹ sư, IT, bạn có thể chọn học và hoàn thành khoá hướng nghiệp (Professional Year) kéo dài một năm tại Úc.

Có hoàn thành khóa hướng nghiệp

5 điểm

Không hoàn thành khóa hướng nghiệp

0 điểm

8. THANG ĐIỂM ĐỊNH CƯ ÚC – ĐIỂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Ở NGOÀI NƯỚC ÚC

Nếu trong vòng 10 năm trở lại đây, bạn đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong ngành mà bạn định nộp hồ sơ định cư Úc hoặc ngành liên quan mật thiết đến ngành mà bạn định nộp, bạn sẽ được Cộng điểm theo bảng sau.

Lưu ý: Bộ Di Trú Úc sẽ thẩm định kinh nghiệm làm việc của bạn theo những tiêu chí của họ để đánh giá bạn thực sự có bao nhiêu năm kinh nghiệm.

8 năm hoặc hơn

15 điểm

5 năm hoặc hơn

10 điểm

3 năm hoặc hơn

5 điểm

 

9. ĐIỂM KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG NƯỚC ÚC

Nếu trong vòng 10 năm trở lại đây, bạn đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong ngành mà bạn định nộp hồ sơ định cư Úc

Hoặc kinh nghiệm tương đương trong ngành liên quan mật thiết đến ngành mà bạn định nộp, bạn sẽ được Cộng điểm theo bảng sau.

Lưu ý: Bộ Di Trú Úc sẽ thẩm định kinh nghiệm làm việc của bạn theo những tiêu chí của họ để đánh giá bạn thực sự có bao nhiêu năm kinh nghiệm.

8 năm hoặc hơn

20 điểm

5 năm hoặc hơn

15 điểm

3 năm hoặc hơn

10 điểm

Một năm hoặc hơn

5 điểm

10. ĐIỂM NHẬP CƯ ÚC – ĐIỂM KINH NGHIỆM CỦA VỢ/CHỒNG

Nếu:

Vợ/chồng của bạn dưới 45 tuổi;

Vợ/chồng của bạn có ít nhất Competent English (IELTS tất cả kĩ năng trên 6 hoặc PTE tất cả kĩ năng trên 51);

Vợ/chồng của bạn vượt qua bài kiểm tra tay nghề cho ngành nghề nào đó nằm trên Danh sách Ngành nghề định cư diện tay nghề cho loại visa mà bạn nộp  .

Thì bạn sẽ được cộng 5 điểm trên thang điểm định cư Úc khi nộp hồ sơ.

11. CÁCH TÍNH ĐIỂM NHẬP CƯ ÚC – ĐIỂM CHỨNG CHỈ NGÔN NGỮ CỘNG ĐỒNG

Được chứng nhận thông dịch viên (level 2) bởi National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI)

5 điểm

Không có

0 điểm

12. ĐIỂM TÀI TRỢ BỞI BANG

Nếu bạn nộp visa diện tay nghề 190, bạn phải nộp hồ sơ để được tiểu bang xét duyệt trước.

Nếu tiểu bang cấp cho bạn chứng nhận tài trợ (nomination), bạn sẽ được thêm 5 điểm khi nộp hồ sơ định cư cho Bộ Di Trú.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về Thang điểm định cư Úc.

Nếu bạn có thắc mắc về thang điểm định cư Úc hay các thủ tục định cư Úc hãy liên hệ ngay với AUSTRALIA CONSULTING GROUP (ACGroup) qua số điện thoại (+61) 404331876 hoặc  (+84) 2473005486 hoặc để lại thông tin liên hệ trên form đăng ký: http://acgroup.net.au/

Link nguồn: http://acgroup.net.au/
DN Lý Quí Trung hé lộ 3 tử huyệt khiến chuỗi nhà hàng đẳng cấp Michelin Star, đình đám tại 10 nước nhưng vẫn phải đóng cửa tại Sydney

DN Lý Quí Trung hé lộ 3 tử huyệt khiến chuỗi nhà hàng đẳng cấp Michelin Star, đình đám tại 10 nước nhưng vẫn phải đóng cửa tại Sydney

Chuỗi nhà hàng quốc tế nổi tiếng với món Dim-Sum của Hong Kong là Tim Ho Wan đã có mặt ở 10 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Singapore, Thái Lan… và cũng có mặt Việt Nam nhưng phải rút khỏi Sydney.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất