Bạo hành gia đình và visa hôn nhân Úc

Bạo hành gia đình và visa hôn nhân Úc

Điều khoản về bạ o hàn h gia đình cho phép bạn và gia đình bạn ở lại Úc mà không phải chịu một mối qua n hệ bị lạ m dụng.

Điều khoản về bạo hành gia đình cho phép bạn và gia đình bạn ở lại Úc mà không phải chịu một mối quan hệ bị lạm dụng.

Điều khoản về bạo hành gia đình được áp dụng nếu:

• bạn đang có visa hôn nhân 309, 820 hoặc bạn đã kết hôn với vợ/chồng của bạn trong khi đang giữ visa đính hôn (Prospective Marriage subclass 300) • bạn hoặc những người phụ thuộc bị bạo hành gia đình và • quan hệ của bạn với người bảo lãnh đã chấm dứt.

Luật di trú cho phép bạn tiếp tục xin định cư với visa hôn nhân theo diện bạo hành gia đình. Trong vấn đề visa, bạo hành gia đình được định nghĩa là hành vi, có thật hoặc đe dọa, làm cho bạn lo sợ đến sự an toàn hoặc sức khỏe của bản thân. Hành vi đó có thể nhằm vào bạn, những người phụ thuộc của bạn hoặc tài sản của bạn.

Bạo hành gia đình có thể bao gồm lạm dụng hoặc xâm hại về tâm lý hoặc thể chất, cưỡng bức quan hệ tình dục, cưỡng bức cô lập hoặc tước đoạt quyền lợi kinh tế. Bạn phải chứng minh được với bộ Di Trú rằng mối quan hệ của bạn là có thật cho tới khi bạn kết thúc và rằng bạo hành gia đình diễn ra trong thời gian có mối quan hệ.

CÁC BẰNG CHỨNG CHO VIỆC BỊ BẠO HÀNH

1. Bằng chứng tư pháp

Bạn có thể cung cấp bất kỳ chứng cứ tư pháp nào trong các loại sau: • lệnh của tòa án theo Đạo luật Luật Gia đình 1975 (Family Law Act 1975) dành cho người bảo lãnh• lệnh của tòa án theo luật của bang hoặc lãnh thổ dành cho người bảo lãnh• bằng chứng là tòa án đã kết tội người bảo lãnh của bạn tấn công bạn hoặc người phụ thuộc của bạn (hoặc tòa đã có hồ sơ bằng chứng phạm tội của người bảo lãnh)

2. Các chứng cứ khác (không có bằng chứng tư pháp)

Bạn phải cung cấp một tờ khai danh dự và ít nhất hai hình thức chứng cứ khác. Hai hình thức chứng cứ khác là tờ khai danh dự từ 2 chuyên gia, xác nhận việc bạn bị bạo hành, chi tiết bạo hành và người bạo hành bạn là ai. Tờ khai danh dự của riêng bạn cũng phải bao gồm các thông tin chi tiết về bạo hành gia đình – form 1410 là tờ khai danh dự dành cho khiếu nại về bạo hành gia đình.

Nếu người phụ thuộc của bạn là nạn nhân, bạn (với tư cách là người đương đơn) phải thay mặt họ làm tờ khai danh dự.

Nếu đơn khiếu nại của bạn không đủ sức thuyết phục, bằng chứng chứng minh việc bị bạo hành có thể sẽ được chuyển tới một chuyên gia độc lập của Bộ Di Trú để đánh giá.

Nếu bạn đang ở trong tình trạng trên, hoặc có dấu hiệu bị bạo hành, đừng ngần ngại liên hệ cho Di Trú Đào Nguyễn đễ được tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Nếu bạn đang ở trong tình trạng trên, hoặc có dấu hiệu bị bạo hành, đừng ngần ngại liên hệ cho Di Trú Đào Nguyễn đễ được tư vấn hỗ trợ miễn phí.

www.ditrudaonguyen.com.au 0459 98 98 98

MARN: 1804811/1681367

Theo Baouc
Khi nộp hồ sơ bảo lãnh bạn đời tại Úc, cần lưu ý những điều gì?

Khi nộp hồ sơ bảo lãnh bạn đời tại Úc, cần lưu ý những điều gì?

Tại Úc, những đương đơn muốn hộp hồ sơ kết hôn, đính hôn hoặc sống chung không hôn thú cần lưu ý những vấn đề về nhân thân và khả năng tài chính dưới đây.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất