Báo Úc: Hướng dẫn Du học sinh gia hạn Visa Úc 2020

Báo Úc: Hướng dẫn Du học sinh gia hạn Visa Úc 2020

Báo Úc hướng dẫn xử lý Visa Du học sắp hết hạn và cách xử lý gia hạn Visa giữa mùa Covid-19

Luật di trú Úc không cho phép việc gia hạn visa du học. Sinh viên sẽ cần phải đăng ký visa mới nếu:

-          Bạn không thể trở về nước và visa hiện tại sắp hết hạn;

-          Bạn cần thêm thời gian ở Úc để hoàn thành việc học.

Bạn nên đăng ký visa du học mới 6 tuần trước khi visa hiện tại hết hạn. Bạn sẽ không cần cung cấp bằng chứng về ảnh hưởng của COVID-19 đối với visa của bạn.

Trong trường hợp việc học của bạn tại Úc sắp kết thúc, bạn có thể đăng ký visa du lịch (600) trước khi visa hiện tại hết hạn.

Thông tin thêm về visa du lịch Úc có thể truy cập tại đây:

https://immi.homeaffairs.gov.au/Visa-subsite/Pages/visit/600-visitor-landing.aspx

Tây Môn - Báo Úc/Melbourne
Link nguồn: https://covid19.homeaffairs.gov.au/student-visa/australia#c

Video: Ảnh hưởng covid 19 Gần một triệu người Úc bị mất việc làm

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất