Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, biên bản ghi nhớ này sẽ tạo nền tảng vững chắc, tạo điều kiện để thu hút đầu tư cũng như chuyển giao công nghệ và xuất nhập khẩu giữa hai nước ngày càng phát triển. Thời gian tới, ngành Hải quan và ngành Thuế hai nước sẽ cùng trao đổi, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, phục vụ cho mục đích phát triển chung của hai quốc gia.

Phát biểu tại điểm cầu bên Úc, Bộ trưởng Ngân khố Úc Josh Frydenberg bày tỏ, hôm nay là ngày khẳng định lại một lần nữa những nỗ lực của Úc trong việc giúp đỡ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng những chương trình hợp tác trong thời gian tới, để hai nước có thể phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid -19.

Bộ trưởng Josh Frydenberg khẳng định, “Úc sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam, không chỉ bằng những nỗ lực hiện tại với những chương trình hợp tác đang có, mà bằng sự tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia”.

"Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính hôm nay được xây dựng dựa trên những tuyên bố chung của hai Thủ tướng về tăng cường hợp tác kinh tế trong khuôn khổ chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Úc, cũng như tuyên bố chung về những hành động thiết thực trong chống biến đổi khí hậu”, Bộ trưởng Josh Frydenberg thông tin.

Quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể, như tổng kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước đã đạt trên 2 tỷ USD/năm, Việt Nam đứng thứ 13 trong những đối tác thương mại hàng đầu năm 2020. Úc cũng là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam vào năm 2019.

Bộ trưởng Frydenberg bày tỏ, mối quan hệ giữa hai bộ và việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hôm nay sẽ cung cấp những cơ hội để xây dựng mối quan hệ giữa hai bộ chặt chẽ hơn, chia sẻ kinh nghiệm và đặc biệt là những hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng chính sách kinh tế và tài khóa giữa hai quốc gia, góp phần dự báo cũng như xem xét triển vọng, xu hướng hợp tác kinh tế giữa hai nước.