Các hiệp hội Úc đấu tranh chống lại sự gia tăng việc làm thời vụ

Các hiệp hội Úc đấu tranh chống lại sự gia tăng việc làm thời vụ

Các hiệp hội đang chuẩn bị để chống lại sự gia tăng công việc thời vụ, khơi mào một cuộc chiến với các nhóm ngành công nghiệp trong một “trận chiến” sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động ở Úc.

Các hiệp hội đang chuẩn bị để chống lại sự gia tăng công việc thời vụ, khơi mào một cuộc chiến với các nhóm ngành công nghiệp trong một “trận chiến” sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động ở Úc.

ACTU muốn một định nghĩa đúng đắn về việc làm thời vụ được đưa ra trong Đạo luật Công bằng Việc làm và người lao động có quyền chuyển đổi sang các vị trí công việc thường xuyên sau 6 tháng làm việc thường xuyên cho một công ty.

Thư ký của ACTU, bà Sally McManus, nói với tờ The Australian: "Vấn đề hình thức làm việc thời vụ, công việc thời vụ, sẽ là trọng tâm hướng tới của hiệp hội trong năm 2018".

Phát ngôn viên của đảng đối lập, ông Brendan O'Connor nói rằng điều quan trọng là phải duy trì một số hình thức việc làm thời vụ trong thị trường lao động, nhưng nó sẽ không phải là tiêu chuẩn hay phương pháp chính của việc làm.

Đảng Lao động sẽ nói chuyện với những người sử dụng lao động và các hiệp hội trước khi cam kết định nghĩa lại về việc làm thời vụ trong luật pháp nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Phe đối lập cũng đang xem xét nỗ lực của ACTU trong việc ngăn các nhà tuyển dụng từ chối một cách hợp lý yêu cầu chuyển đổi sang tình trạng nhân viên thường xuyên của một nhân viên thời vụ. Ủy ban Công bằng Việc làm cũng đã bác bỏ nỗ lực này hồi tháng 7.

Ông O'Connor nói rằng việc làm thời vụ làm suy yếu công ăn việc làm và an ninh tài chính, gây khó khăn hơn trong việc thiết lập một khoản vay, và tước đi cơ hội nghỉ phép của người lao động.

Ông nói: "Một trong những điều góp phần của nó cho việc giảm tiền lương thực tế là người lao động không cảm thấy đủ tự tin để yêu cầu tăng lương vì họ không có việc làm thường xuyên.”

"Họ sợ rằng nếu họ đòi hỏi tăng tiền lương hoặc làm việc nhiều hơn, họ có thể không có được bất kỳ công việc nào cả."

Việt Tùng - Báo Úc (Theo 9News)

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất