Cảnh báo sức khỏe cộng đồng COVID-19 ở NSW

Cảnh báo sức khỏe cộng đồng COVID-19 ở NSW

CẢNH BÁO Y TẾ CÔNG CỘNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH TẠI NSW VÀO NGÀY 28, 29 VÀ 30 THÁNG 10:

CẢNH BÁO Y TẾ CÔNG CỘNG ĐƯỢC PHÁT HÀNH TẠI NSW VÀO NGÀY 28, 29 VÀ 30 THÁNG 10:

Bất kỳ ai đã đến các địa điểm sau đây vào thời gian được liệt kê dưới đây đều được coi là có tiếp xúc gần và phải ngay lập tức được xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày.

* Flip Out Prestons Indoor Trampoline Park vào ngày 25 tháng 10 từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

* Nhà hàng Lebanon Jasmins ở Liverpool vào ngày 25 tháng 10 từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều.

* Phòng tập F45 Leppington vào các ngày và giờ sau: Ngày 15 tháng 10 lúc 5 giờ 15 chiều đến 6 giờ chiều, ngày 17 tháng 10 lúc 8 giờ 10 sáng đến 9 giờ 10 sáng, ngày 18 tháng 10 lúc 8 giờ 55 sáng đến 9 giờ 40 sáng, ngày 19 tháng 10 lúc 5 giờ 50 sáng đến 6 giờ 35 sáng, ngày 20 tháng 10 lúc 5 giờ 50 sáng đến 6 giờ 35 sáng, ngày 21 tháng 10 lúc 5 giờ 15 đến 6 giờ chiều, ngày 22 tháng 10 lúc 6 giờ 45 sáng đến 7 giờ 30 sáng, ngày 23 tháng 10 lúc 9 giờ 35 đến 10 giờ 20 sáng, ngày 24 tháng 10 lúc 7 giờ 10 sáng đến 8 giờ 10 sáng, ngày 25 tháng 10 lúc 8 giờ 55 sáng đến 9 giờ 40 sáng, ngày 26 tháng 10 lúc 5 giờ 50 đến 6 giờ 35 sáng, ngày 27 tháng 10 lúc 6 giờ 45 đến 7 giờ 30 sáng, ngày 28 tháng 10 lúc 5 giờ 50 đến 6 giờ 35 sáng.

Bất kỳ ai đã đến các địa điểm sau đây vào thời gian được liệt kê sẽ được coi là có tiếp xúc bình thường.

* Ali Baba Charcoal Chicken ở Auburn vào ngày 18 tháng 10 từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều và ngày 26 tháng 10 từ 1 giờ chiều đến 1 giờ 20 chiều.

* Giao lộ Westfield Bondi vào ngày 24 tháng 10 từ 1 giờ 30 chiều đến 4 giờ 30 chiều.

* Cửa hàng thịt nướng Watsup Brothers ở Condell Park vào ngày 24 tháng 10 từ 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều.

* Chợ Carnes Hill vào ngày 27 tháng 10 từ 3 giờ 30 chiều đến 4 giờ 30 chiều.

Phuong Dang - Báo Úc/Sydney
Link nguồn: https://7news.com.au/news/health/covid-19-public-health-alerts-in-nsw-c-1486035
Diễn biến dịch Covid-19 tại NSW: 2 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới

Diễn biến dịch Covid-19 tại NSW: 2 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới

New South Wales không ghi nhận trường hợp nào mắc phải tại địa phương của COVID-19 trong ngày thứ hai liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất