Cập nhật danh sách ngành nghề visa tạm thời tay nghề vùng regional 491 bang Queensland

Cập nhật danh sách ngành nghề visa tạm thời tay nghề vùng regional 491 bang Queensland

Chỉ đương đơn onshore đang làm việc tại Queensland mới được duyệt.

Visa 491 dành cho các lĩnh vực hoặc kỹ năng quan trọng ứng phó với COVID như được Bộ Nội vụ đưa ra bao gồm:

 • Cứu thương đường hàng không, Y tế chăm sóc đặc biệt, Công nghệ y tế,
 • Kỹ thuật, Cơ sở hạ tầng quan trọng, Chuỗi cung ứng
 • Sản xuất Viễn thông, Phim & Truyền hình,
 • Công nghiệp Hàng hải, Công nghệ Nông nghiệpm Công nghệ Thực phẩm,
 • Khai thác mỏ, Công nghệ mới nổi, Công nghệ tài chính và
 • Sản xuất quy mô lớn.

Vui lòng xem hướng dẫn tại https://covid19.homeaffairs.gov.au/critical-skills-and-sectors#toc-1.

Visa 190 tay nghề được đề cử (ưu tiên từ 80 điểm trở lên)

Chỉ đương đơn onshore đang làm việc tại QLD mới được duyệt.

Vias 190 sẽ được mở với Danh sách Nghề nghiệp Di trú Ưu tiên Kỹ năng của Bộ Nội vụ (tổng cộng 18 nghề). Những ứng viên đạt từ 80 điểm trở lên sẽ được ưu tiên xét tuyển, những ứng viên dưới 80 điểm sẽ được xét với số lượng hạn ngạch còn lại.

18 ngành nghề (mã ANZSCO) bao gồm:

 • Giám đốc điều hành (111111)
 • Quản lý dự án xây dựng (133111)
 • Kỹ sư cơ khí (233512)
 • Bác sĩ đa khoa (253111)
 • Nhân viên y tế nội trú (253112)
 • Bác sĩ tâm thần (253411)
 • Bác sĩ hành nghề y tế chưa được phân vào nhóm khác (253999)
 • Hộ sinh (254111)
 • Y tá đã đăng ký (Chăm sóc người cao tuổi) (254412)
 • Y tá đã đăng ký (Chăm sóc đặc biệt và cấp cứu) (254415)
 • Y tá đã đăng ký (Y tế) (254418)
 • Y tá đã đăng ký (Sức khỏe tâm thần) (254422)
 • Y tá đã đăng ký (Ngoại phẫu) (254423)
 • Y tá đã đăng ký chưa được phân vào nhóm khác (254499)
 • Lập trình viên (261312)
 • Kỹ sư phần mềm (261313)
 • Nhân viên xã hội (272511)
 • Chuyên viên lập kế hoạch bảo trì (312911)
Phuong Dang - Báo Úc/Sydney
Link nguồn: https://migration.qld.gov.au/skilled-occupation-lists/?fbclid=IwAR2YJC9MEDkjODAkwFNE2zPZ6xz3-1-FMTtqHBqejESBAek0pEDVjmkC-Vo

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất