Cập nhật tin tức: Giới hạn di cư từ 2022-23 của Úc sẽ giữ nguyên

Cập nhật tin tức: Giới hạn di cư từ 2022-23 của Úc sẽ giữ nguyên

Di cư có tay nghề là một chủ đề nóng vào lúc này, đặc biệt là kể từ khi Victoria, ACT và Lãnh thổ phía Bắc đã công bố phân bổ đề cử Chương trình Di cư có tay nghề cho năm 2022-23 trong vài ngày qua. Những thông báo này được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo rằng Chính phủ Úc đang xem xét tăng giới hạn di cư vào năm 2022-23.

Tuy nhiên, số liệu của Sở Nội vụ chỉ ra rằng số lượng nơi sẽ giữ nguyên vào năm 2022-23. Theo Bộ, số lượng nơi di cư sẽ ở mức 160.000, với 109.900 hồ sơ Kỹ năng và 50.000 hồ sơ dành cho Gia đình (so với 79.600 hồ sơ Kỹ năng và 77.300 hồ sơ Gia đình trong Chương trình 2021-22).

Ở đây, chúng ta hãy xem xét việc phân bổ thị thực theo Chương trình Di cư của Úc 2022-23.

Thị thực gia đình

Số lượng thị thực gia đình đã giảm đáng kể cho năm 2022-23, đặc biệt là trong loại thị thực Đối tác. Bộ đã lưu ý rằng “Thị thực đối tác sẽ được cấp theo nhu cầu để tạo điều kiện cho việc đoàn tụ gia đình. Điều này sẽ giúp giảm quy trình cấp thị thực Đối tác và thời gian xử lý cho nhiều người nộp đơn. ”


Thị thực kỹ năng

Nhiều thị thực kỹ năng - bao gồm thị thực do Nhà tuyển dụng tài trợ, độc lập có tay nghề và thị thực khu vực - đã tăng lên về số lượng nơi có sẵn, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho những người lao động có kỹ năng định cư lâu dài tại Úc.


Phân bổ đề cử của tiểu bang và lãnh thổ

Như thể hiện trong bảng dưới đây, Chương trình Di cư Có tay nghề cao của Úc, phân bổ đề cử được chia thành ba loại thị thực:

Có tay nghề cao - Được đề cử (hạng phụ 190)

Công việc có tay nghề Khu vực (Tạm thời) (subclass 491)

Chương trình Đầu tư và Đổi mới Doanh nghiệp (BIIP)

AnhNguyen
Link nguồn: https://insiderguides.com.au/australia-migration-cap-stay-the-same-2022-2023/
Các chương trình di cư có tay nghề cao 2022-23 của ACT và Lãnh thổ phía Bắc hiện đang được mở

Các chương trình di cư có tay nghề cao 2022-23 của ACT và Lãnh thổ phía Bắc hiện đang được mở

Thêm tin tốt trong tuần này cho những người hy vọng nộp visa định cư theo diện tay nghề tại Úc! Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) và Lãnh thổ phía Bắc (NT) hiện đã mở các Chương trình Di cư Tay nghề cao 2022-23.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất