Chi phí thực sự của Mạng Băng thông rộng Quốc gia lên tới hàng tỷ đô

Chi phí thực sự của Mạng Băng thông rộng Quốc gia lên tới hàng tỷ đô

Chi phí thực sự của Mạng Băng thông rộng Quốc gia (NBN) đã được trình bày chi tiết lần đầu tiên, cho thấy dự án này đã tiêu tốn 8.8 tỷ đô kể từ khi bắt đầu.

Vào ngày thứ Tư, một báo cáo về tác động ngân sách của NBN đã được Văn phòng Ngân sách Quốc hội (PBO) công bố, trong đó cảnh báo có thể có một tác động "lâu dài" tới những người đóng thuế nếu Chính phủ không thể định một mức giá hợp lý cho nó.
NBN được coi là một tài sản của Chính phủ và được điều hành "ngoài ngân sách". Điều này có nghĩa là tác động ngắn hạn của nó với tài chính của Chính phủ không được nêu chi tiết trong các thống kê ngân sách như những chương trình khác.
Báo cáo của PBO cho thấy đầu tư của Chính phủ vào NBN Co đã dẫn đến sự suy giảm 8.8 tỷ đô giá trị tài sản ròng của Chính phủ, tính đến tháng 6/2016.


Điều này đã phản ánh sự đánh giá lại về giá trị hợp lý của NBN. Nó đã xấu đi vì NBN ngày càng thua lỗ. Chính phủ đã đầu tư 20.3 tỷ đô cho NBN vào tháng 6, nhưng quỹ vốn cổ đông của nó chỉ đạt 13.1 tỷ đô trong tháng 6.
"Những tổn thất này phản ánh những năm đầu trong việc triển khai NBN," báo cáo cho biết.
Báo cáo cho thấy NBN đã khiến ngân sách thâm hụt thêm 580 triệu đô trong tài khóa 2016-17, con số sẽ tăng lên tới 730 triệu đô vào năm sau và 2.1 tỷ đô vào tài khóa 2026-27.
Báo cáo cho biết khoản chi phi này "tác động đáng kể" tới ngân sách, dù nó không được thống kê trên giấy tờ.
Động lực chính của khoản chi phí hàng năm của NBN tới ngân sách là khoản thanh toán lợi tức.
Chính phủ công bố vào tháng 11 rằng sẽ cung cấp cho NBN một khoản vay 19.5 tỷ đô bên cạnh 29.5 tỷ đô trong khoản tài trợ của chính phủ để xây dựng mạng lưới.
Khoản vay dự kiến sẽ được tái tài trợ vào tài khóa 2020-21. Nhưng PBO nói rằng có nguy cơ NBN Co sẽ không thể để tái tài trợ khoản vay ở mức chấp nhận được, có nghĩa là nó sẽ không có khả năng trả lại khoản vay.

Việt Tùng - Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất