Chính phủ Úc cam kết sẽ hỗ trợ hàng ngàn đô la cho các nạn nhân của các trận lũ lụt gần đây

Chính phủ Úc cam kết sẽ hỗ trợ hàng ngàn đô la cho các nạn nhân của các trận lũ lụt gần đây

Ngày 17/10 vừa qua, chính phủ liên bang Úc cam kết sẽ hỗ trợ hàng ngàn đô la cho các nạn nhân của các trận lũ lụt gần đây.

Khoản tiền này sẽ bao gồm các khoản thanh toán liên tục, tương ứng với tỷ lệ trợ cấp của chương trình JobSeeker, dành cho những người Úc đủ điều kiện bị mất thu nhập do lũ lụt ở NSW, Victoria và Tasmania.

Ông Hank Jongen thuộc Bộ Dịch vụ Con người Úc phát biểu với hãng tin Sunrise như sau "Trợ cấp khắc phục hậu quả thiên tai là khoản thanh toán sẽ được thực hiện ở tất cả 71 khu vực chính quyền địa phương trong tổng thời gian lên đến 13 tuần.

Khoản trợ cấp này sẽ giúp đỡ những người bị mất việc làm hoặc bị mất thu nhập do hậu quả trực tiếp của lũ lụt, bất kể là chủ doanh nghiệp, người lao động phổ thông hay nhân viên công ty”.

Ông Jongen giải thích rằng những người đang được nhận tiền trợ cấp JobSeeker sẽ không được nhận khoản trợ cấp mới.

Khoản trợ cấp này sẽ được cung cấp cùng với khoản trợ cấp một lần $1,000 dành cho người trưởng thành và $400 dành cho trẻ em, để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng đáng kể bởi lũ lụt.

Thu Phương
Link nguồn: https://vtimes.com.au/tin-uc-chinh-phu-uc-cam-ket-se-ho-tro-hang-ngan-do-la-cho-cac-nan-nhan-cua-cac-tran-lu-lut-gan-day-3831763-amp.html?fbclid=IwAR1vBmnkXH6nzjwppYZmyqJzSAvrAGuaBqWymVRU6mhukc7_7BElbODP62U
Dịch vụ xã hội hỗ trợ kế hoạch thuế đất NSW

Dịch vụ xã hội hỗ trợ kế hoạch thuế đất NSW

Một đề xuất cho người mua nhà ở NSW trả thuế đất thay vì đóng thuế đã thu hút được sự ủng hộ từ một nhóm công bằng xã hội quan trọng, nhóm cũng muốn chính phủ xây dựng nhiều nhà ở hơn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất