» 
 » 
Úc xem xét miễn cách ly với công dân và du khách quá cảnh Singapore

Úc xem xét miễn cách ly với công dân và du khách quá cảnh Singapore

Úc và Singapore đang thảo luận kế hoạch cho phép người dân hai nước có thể qua lại nhau từ tháng 7/2021 mà không phải cách ly y tế bắt buộc.