» 
 » 
Úc : Nền kinh tế sẽ thiệt hại 60 tỉ AUD do mất nguồn thu từ sinh viên quốc tế

Úc : Nền kinh tế sẽ thiệt hại 60 tỉ AUD do mất nguồn thu từ sinh viên quốc tế

Trong 3 năm tới, nền kinh tế Australia có thể sẽ thiệt hại đến 60 tỉ AUD nếu sinh viên quốc tế không thể nhập học do dịch Covid19