» 
 » 
Queensland trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện chủng đột biến

Queensland trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện chủng đột biến

Úc đã ghi nhận trường hợp cộng đồng đầu tiên của họ về chủng vi rút coronavirus ở Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn ngoài việc cách ly những du khách nước ngoài trở về.