Chương trình Di cư tay nghề NSW 2022-23: Lộ trình Đề cử Mới cho Người Di cư Có tay nghề ở vùng regional NSW

Chương trình Di cư tay nghề NSW 2022-23: Lộ trình Đề cử Mới cho Người Di cư Có tay nghề ở vùng regional NSW

Chương trình Di cư tay nghề cao của New South Wales 2022-23 đã đưa ra cập nhật nhằm hỗ trợ những người di cư có tay nghề cao ở khu vực regional NSW.

Lộ trình mới dành riêng cho visa 491 - dòng làm việc ở khu vực regional NSW – ghi nhận cam kết của người nộp đơn để sống và làm việc ở khu vực regional NSW.

Giới thiệu lộ trình trực tiếp cho những người sống và làm việc ở khu vực regional NSW

Luồng visa mới sẽ ưu tiên những đương đơn sau:

· Hiện đang sống và làm việc theo nghề nghiệp được chỉ định (hoặc có liên quan) trong một khu vực regional được chỉ định ở NSW, và đã duy trì liên tục tình trạng này trong mười hai tháng qua với tối thiểu 20 giờ làm việc mỗi tuần.

· Đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện theo yêu cầu của Chính phủ Úc đối với loại thị thực này.

· Được Thẩm định tay nghề trong danh mục nghề nghiệp chỉ định khu vực regional ở NSW

· Được trả ít nhất bằng mức Ngưỡng thu nhập có tay nghề tạm thời (TSMIT) hoặc $ 53,900 mỗi năm (trên cơ sở toàn thời gian) không bao gồm tiền hưu bổng.

· Có thể cung cấp bằng chứng việc làm thông qua bảng lương, hợp đồng lao động và tờ khai thuế.

Nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chí được nêu ở trên, họ có thể nộp đơn trực tiếp cho NSW nomination bằng cách gửi EOI thông qua Skillselect.

Điểm số điểm tối thiểu đã công bố trước đây và yêu cầu kinh nghiệm làm việc không áp dụng cho những người di cư đăng ký thông qua luồng này.

Các con đường đề cử thay thế

Có hai con đường đề cử cho thị thực Làm việc Có tay nghề khu vực regional (subclass 491) ngoài con đường trực tiếp kể trên. Đó là:

1) Nộp đơn trực tiếp cho văn phòng Phát triển Khu vực regional Australia (RDA) tại khu vực bạn muốn sinh sống. Các văn phòng RDA tham gia được liệt kê trên trang web của Chính phủ NSW.

Lưu ý: Bạn được miễn yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu theo Lộ trình 1 nếu bạn:

· Đã hoàn thành việc học tập tại khu vực regional NSW trong vòng 24 tháng gần đây nhất trước khi nộp đơn lên văn phòng RDA, và

· Chương trình học của bạn có liên quan đến nghề nghiệp được chỉ định (hoặc có liên quan chặt chẽ), và

· Việc học tập của bạn tại khu vực NSW giúp bạn đủ điều kiện để yêu cầu điểm để học tập tại khu vực Úc.

2) Được mời bởi Investment NSW

AnhNguyen
Link nguồn: https://insiderguides.com.au/new-nomination-pathway-for-regional-nsw/
Australia cần mở rộng chương trình di cư tay nghề

Australia cần mở rộng chương trình di cư tay nghề

Một báo cáo mới cho thấy hệ thống di cư có tay nghề "phức tạp không cần thiết" của Australia nên được cải tiến để đảm bảo quốc gia này có thể thu hút lao động cần thiết để duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất