Cơ quan giám sá t tham nhũng mở hai cuộc điều tra đầu tiên

Cơ quan giám sá t tham nhũng mở hai cuộc điều tra đầu tiên

Cơ quan giám sá t liêm chính mới của liên bang đã mở hai cuộc điều tra, trong đó có một cuộc điều tra chung với một cơ quan tiểu bang.

Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia đã nhận được 908 lượt giới thiệu kể từ khi bắt đầu hoạt động vào ngày 1/7.

Ủy ban hôm thứ Tư tiết lộ hai cuộc điều tra đã được mở, trong khi năm cuộc điều tra đang ở giai đoạn sơ bộ.

NACC chưa tiết lộ bản chất của hai cuộc điều tra.

Điều tra sơ bộ giúp ủy ban quyết định liệu có vấn đề tham nhũng cần được điều tra thêm hay không.

Ủy ban có thể sử dụng một số quyền điều tra của mình trong cuộc điều tra sơ bộ, chẳng hạn như bắt buộc cung cấp thông tin hoặc tài liệu.

Các quan chức NACC cũng đang thực hiện sáu cuộc điều tra tích cực được kế thừa từ Ủy ban Liêm chính Thực thi Pháp luật Úc trước đây.

Kể từ ngày 1 tháng 7, 310 lượt giới thiệu đã bị loại trừ ở giai đoạn phân loại vì chúng không liên quan đến một quan chức khối thịnh vượng chung hoặc nêu ra vấn đề tham nhũng.

Trong số các trường hợp giới thiệu khác, 198 trường hợp đang chờ xử lý, 150 trường hợp đang được phân loại đang hoạt động và 145 trường hợp đang ở giai đoạn đánh giá thứ hai.

Ủy viên Paul Brereton hôm thứ Ba đã phát biểu tại phòng đảng liên minh tại Tòa nhà Quốc hội, sau khi nói chuyện với cuộc họp kín của Đảng Lao động, phòng đảng Xanh và các đảng độc lập.

Các bài trình bày tập trung vào quyền và trách nhiệm của các nghị sĩ trong mối quan hệ với ủy ban.

Thu Phương
Link nguồn: https://au.news.yahoo.com/corruption-watchdog-launches-first-two-004042521.html
Cơ quan giám sát tham nhũng tràn ngập đơn tố cáo

Cơ quan giám sát tham nhũng tràn ngập đơn tố cáo

Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Quốc gia đã nhận được 437 đơn tố cáo kể từ khi bắt đầu hoạt động hơn hai tuần trước.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất