Home  » 
Mối tình của chàng trai Australia với cô gái Việt 'mù' tiếng Anh

Mối tình của chàng trai Australia với cô gái Việt 'mù' tiếng Anh

Trước khi gặp Jonathan năm 2015, Thanh Vân là mẹ đơn thân, công việc không ổn định, đang điều trị trầm cảm vì xa con, mẹ đẻ bệnh nặng.