Home  » 
Quảng trường ở Paris mang tên người Việt

Quảng trường ở Paris mang tên người Việt

Quảng trường ở trung tâm quận 16 thủ đô Paris được đặt tên Đỗ Hữu Vị, người tử trận khi chiến đấu trong không quân Pháp thời Thế chiến I.