Home  » 
A Current Affair phát động chiến dịch khuyến khích người Úc quyên góp khoản giảm giá năng lượng

A Current Affair phát động chiến dịch khuyến khích người Úc quyên góp khoản giảm giá năng lượng

Những người giàu có ở Úc đang ủng hộ chiến dịch A Current Affair kêu gọi những người có thu nhập cao nhất quốc gia quyên góp khoản giảm giá năng lượng trong ngân sách của họ cho một tổ chức từ thiện đang có nhu cầu.