Đảng Lao động hướng tới tương lai an toàn với lộ trình thúc đẩy việc làm

Đảng Lao động hướng tới tương lai an toàn với lộ trình thúc đẩy việc làm

Công việc an toàn và trả lương công bằng sẽ là trọng tâm chính trong kế hoạch chi tiết việc làm của chính phủ Albania.

Bộ trưởng Jim Chalmers sẽ phát hành Sách trắng Việc làm vào thứ Hai, cùng với một số sáng kiến.

Tiến sĩ Chalmers cho biết: “Sách trắng Việc làm là một lộ trình nhằm đảm bảo nhiều người Úc hơn có thể tận dụng tối đa những thay đổi lớn đang diễn ra trong nền kinh tế và xã hội của chúng ta trong những thập kỷ tới”.

"Nó vạch ra tầm nhìn của chúng tôi về một thị trường lao động năng động và toàn diện hơn, trong đó nhiều người có cơ hội làm việc an toàn, được trả lương công bằng ở một quốc gia nơi người lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng có thể được hưởng lợi từ sự thay đổi và phát triển."

Sẽ có năm mục tiêu trong tài liệu: việc làm đầy đủ và bền vững; đảm bảo việc làm và tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ, bền vững; khơi dậy tăng trưởng năng suất; đáp ứng nhu cầu kỹ năng và xây dựng lực lượng lao động trong tương lai; và vượt qua các rào cản về việc làm và mở rộng cơ hội.

Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra một số thông báo liên quan đến các lĩnh vực chính sách như hiện đại hóa ngành công nghiệp và chính sách khu vực, giảm bớt rào cản trong công việc và hợp tác với cộng đồng.

Sách trắng sẽ bổ sung cho các công việc đang được tiến hành như Chiến lược di cư, Thỏa thuận kỹ năng quốc gia đang được đàm phán với các tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng như Hiệp định các trường đại học.

Tiến sĩ Chalmers cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Việc làm và Kỹ năng được tổ chức tại Canberra vào cuối năm ngoái đã cung cấp nền tảng cho sách trắng.

Ông nói: “Ngày nay tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta đang ở mức thấp lịch sử và tỷ lệ tham gia lao động gần mức cao kỷ lục”.

"Điều này giúp chúng ta đối mặt với những thách thức trước mắt là tăng trưởng kinh tế chậm lại và tình trạng bất ổn toàn cầu tiếp tục diễn ra, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để định hình hướng đi tương lai của thị trường lao động và đưa lợi ích việc làm đến với nhiều người dân hơn. "


Thu Phương
Link nguồn: https://au.news.yahoo.com/labor-driving-towards-secure-future-173000840.html
Trí tuệ nhân tạo có làm mất cơ hội việc làm?

Trí tuệ nhân tạo có làm mất cơ hội việc làm?

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là ChatGPT đã tạo ra một loạt thách thức cho các ngành nghề. Thậm chí, lập trình là một trong những công việc không ai nghĩ rằng có thể thay thế cũng đang bị đe dọa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất