Danh sách nghề được bang đề cử cho người đã tốt nghiệp tại Victoria

Danh sách nghề được bang đề cử cho người đã tốt nghiệp tại Victoria

Đây là danh sách nghề được bang Victoria đề cử cho người đã tốt nghiệp, được cập nhật tới ngày 1/12/2016.

GHÉP BÀI

Chương trình nhập cư có tay nghề cao của Victoria tìm cách thu hút những chuyên gia có tay nghề cao, có thể tuyển dụng và những thương nhân với các ngành nghề khó tìm được nguồn từ thị trường lao động địa phương.
Nghiên cứu và tham khảo rộng khắp nhu cầu thị trường lao động hiện tại và sắp tới của Victoria để xác định những ngành nghề phù hợp với đề cử của của bang. Điều này đảm bảo rằng các ngành công nghiệp của Victoria có các kỹ năng cần để duy trì năng suất cao và những người nhập cư có tay nghề tới Victoria được tuyển vào vị trí thuận lợi trong công việc được đề cử của họ.
Nếu bạn là một sinh viên quốc tế hoặc mới tốt nghiệp, hãy tham khảo Danh sách nghề được bang đề cử tại Victoria.
Nếu bạn muốn xin việc trong danh sách đề cử của Victoria theo visa khu vực (regional nominated visa), bạn phải xin một công việc hợp lệ trong danh sách việc đề cử ở khu vực Victoria.
Chính quyền Victoria đã cung cấp danh sách bang đề cử được theo dõi nhanh cho những người tốt nghiệp tiến sĩ quốc tế và những người có visa 457 hiện tại hoặc gần đây. Các ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu thích hợp mới được xin việc.
Tiêu chí đánh giá
Xin việc trong danh sách đề cử của bang Victoria được đánh giá riêng, tập trung vào các tiêu chí này:
- Khả năng của bạn đáp ứng được những yêu cầu đề cử tối thiểu.
- Sự phù hợp, linh hoạt trong trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn - bao gồm cả khả năng chuyên môn - đối với nhu cầu thị trường lao động của Victoria.
- Bạn có khả năng, cam kết xây dựng bản thân và cấp dưới tại Victoria với quan điểm triển vọng của bạn là định cư lâu dài tại Victoria.
- Đòi hỏi về kỹ năng và chuyên môn đặc biệt của bạn và khả năng của bạn để tìm việc tại Victoria.
- Đòi hỏi về công việc của bạn liên quan tới những nơi đề cử hàng năm đã phân bổ cho ngành đó.
Có sự cạnh tranh mạnh mẽ trong đề cử tại Victoria. Đáp ứng yêu cầu hội đủ điều kiện tối thiểu cũng không đảm bảo là bạn được đề cử.
Những nghề dành cho người đã tốt nghiệp đủ điều kiện để áp dụng cho visa đề cử bang Victoria:

Khoa học và công nghệ sinh học

Y tế


Bảo Linh - Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất