» 
 • Tỷ giá đô Úc ngày 18/11/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 18/11/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 18/11) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 08/11/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 08/11/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 08/11) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đồng AUD xuống thấp kỷ lục sau quyết định cắt giảm lãi suất

  Tỷ giá đồng AUD xuống thấp kỷ lục sau quyết định cắt giảm lãi suất

  Ngày 1/10, Úc đã cắt giảm lãi suất cho vay xuống mức 0,75%, đồng thời lần đầu tiên đưa lãi suất cho vay qua đêm xuống dưới mức 1%.

 • Tỷ giá đô Úc ngày 01/10/2019 chuẩn nhất

  Tỷ giá đô Úc ngày 01/10/2019 chuẩn nhất

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 01/10) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 01/10/2019 chuẩn nhất

  Tỷ giá đô Úc ngày 01/10/2019 chuẩn nhất

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 01/10) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 30/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 30/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 30/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 29/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 29/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 29/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 28/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 28/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 28/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 27/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 27/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 27/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 26/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 26/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 26/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 25/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 25/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 25/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 24/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 24/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 24/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).

 • Tỷ giá đô Úc ngày 23/9/2019

  Tỷ giá đô Úc ngày 23/9/2019

  Báo Úc cập nhật tỷ giá mua vào bán ra ngày hôm nay (ngày 23/9) của đô la Úc (AUD) so với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng (VNĐ) và euro (EUR), đồng Bảng Anh (GBP).