Bức ảnh kỳ lạ: Điện thoại thông minh xuất hiện ở Mỹ từ 400 năm trước?

Bức ảnh kỳ lạ: Điện thoại thông minh xuất hiện ở Mỹ từ 400 năm trước?

Một vật thể được cho là chiếc điện thoại thông minh xuất hiện trong bức tranh được vẽ từ năm 1937 đang gây ra nhiều tranh cãi. Phải chăng du hành vượt thời gian thực sự tồn tại?