Nhân viên cứu hộ tiết lộ lời cuối cùng đầy ám ảnh của Công nương Diana trước khi ra đi

Nhân viên cứu hộ tiết lộ lời cuối cùng đầy ám ảnh của Công nương Diana trước khi ra đi

Đã nhiều năm trôi qua, nhân viên cứu hộ Xavier Gourmelon vẫn không thể quên lời trăng trối của Công nương Diana khi ông cố gắng cứu bà khỏi hiện trường tai nạn xe ở Paris.