Home  » 
Chữa bệnh cho bạn gái đến tán gia bại sản, người đàn ông nhận lấy bi kịch khi người yêu thay lòng đổi dạ và cuộc sống hiện tại 'không tin nổi'

Chữa bệnh cho bạn gái đến tán gia bại sản, người đàn ông nhận lấy bi kịch khi người yêu thay lòng đổi dạ và cuộc sống hiện tại 'không tin nổi'

Trên đời này có tồn tại một người đàn ông yêu hết mình, dành trọn con tim cho người thương, chỉ có điều cuộc đời đã không trao lại những gì anh xứng đáng được nhận mà thôi!