Home  » 
Nợ thẻ tín dụng, vay tiền đầu tư là khởi đầu của khủng hoảng tài chính

Nợ thẻ tín dụng, vay tiền đầu tư là khởi đầu của khủng hoảng tài chính

Theo chuyên gia, nợ thẻ tín dụng quá hạn và vay nợ để đầu tư chính là 2 hình thức dễ dàng khiến bạn rơi vào cái kết đau mang tên khủng hoảng tài chính.