» 
Đại học Harvard vừa có một phát ngôn khiến cộng đồng người gốc Á phẫn nộ, buộc phải lên tiếng xin lỗi

Đại học Harvard vừa có một phát ngôn khiến cộng đồng người gốc Á phẫn nộ, buộc phải lên tiếng xin lỗi

Phát ngôn của ĐH Harvard được đánh giá là quá nhạy cảm, vì thế khiến cho cộng đồng cảm thấy phẫn nộ.