» 
Sinh viên bị yêu cầu rời khỏi trường Trinity College thuộc Đại học Melbourne vì vi phạm quy tắc xã hội

Sinh viên bị yêu cầu rời khỏi trường Trinity College thuộc Đại học Melbourne vì vi phạm quy tắc xã hội

Một nhóm gồm 24 sinh viên đã bị đuổi khỏi trường Trinity College của Đại học Melbourne sau khi vi phạm các quy tắc hạn chế xã hội do "tập hợp trái phép" vào thứ Hai. Nhóm sinh viên sẽ bị đình chỉ toàn bộ thời gian còn lại của học kỳ.