» 
Các trường đại học Australia đề xuất cho sinh viên quốc tế trở lại

Các trường đại học Australia đề xuất cho sinh viên quốc tế trở lại

Theo kế hoạch do "Nhóm 8" đệ trình sinh viên từ một số quốc gia sẽ có thể trở lại Australia nếu tuân thủ nghiêm các biện pháp kiểm tra y tế và các quy định cách ly.