» 
Nam Úc lại tung ra voucher du lịch để kích thích ngành du lịch

Nam Úc lại tung ra voucher du lịch để kích thích ngành du lịch

Chính phủ Nam Úc sẽ phát hành đợt phiếu voucher du lịch thứ hai để kích thích du lịch của bang trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.