Facebook công bố danh sách 400 ứng dụng lừ a đảo người dùng cần gỡ gấp

Facebook công bố danh sách 400 ứng dụng lừ a đảo người dùng cần gỡ gấp

Danh sách 400 ứng dụng lừ a đảo được Facebook công bố bao gồm 50 ứng dụng trên nền tảng iOS và 350 ứng dụng trên nền tảng Android.

Meta, công ty mẹ của Facebook, mới đây đã công bố danh sách 400 "ứng dụng độc hại" được nguy trang để đánh cắp tài khoản của người dùng.

Công ty cho biết, những ứng dụng này "được thiết kế để lấy cắp thông tin đăng nhập Facebook và xâm phạm tài khoản của mọi người". Số người bị ảnh hưởng có thể đã lên đến 1 triệu.

Bằng cách "ngụy trang" thành công cụ chỉnh sửa ảnh, trò chơi, VPN,... những ứng dụng này sẽ lừa người dùng tải về và chiếm quyền kiểm soát Facebook nạn nhân (Ảnh: Facebook)

Danh sách 400 ứng dụng được phát hiện bao gồm 50 ứng dụng từ App Store và 350 ứng dụng Android. Những ứng dụng này được "ngụy trang" thành công cụ chỉnh sửa ảnh, trò chơi, VPN,... để lừa người dùng cài đặt lên thiết bị.

Theo kết quả điều tra của các nhà phân tích bảo mật, 350 ứng dụng lừa đảo trên nền tảng Android phần lớn là các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tiếp đến là trò chơi và các tiện ích khác. Còn với nền tảng iOS, các ứng dụng độc hại được phát hiện đều có điểm chung là nguỵ trang thành công cụ phân tích và kinh doanh.

Các ứng dụng độc hại được phát hiện đều có điểm chung là nguỵ trang thành các tiện ích, trò chơi,... để lừa người dùng tải về (Ảnh: Facebook)

(Ảnh: Facebook)

Khi được cài đặt lên điện thoại của nạn nhân, điều đầu tiên những ứng dụng này làm là sẽ yêu cầu người dùng "Đăng nhập bằng Facebook". Khi nạn nhân thực hiện đăng nhập, phần mềm độc hại sẽ đánh cắp tên đăng nhập và mật khẩu để có toàn quyền truy cập vào tài khoản của nạn nhân.

Meta cảnh báo, những người dùng đã tải xuống một trong số 500 ứng dụng này nên xóa chúng khỏi điện thoại và nhanh chóng thay đổi mật khẩu tài khoản của mình.

Ngoài ra, công ty cũng khuyến cáo người dùng nên bật xác thực hai yếu tố và bật cảnh báo đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Facebook của mình.

350 ứng dụng trên nền tảng Android:

Android Package Name App Name al.puik.cus CallShowLite apex.hoolom.racecar.app Apex Race Game callerscreen.paper.ringshow CallerPaper Show com.abs.provideo_editor Video Converter Master com.acetoon.studio.facephoto Acetoon Photo Cartoon com.addtextcoon.shapermoter Photo Frame PIP Collage Maker com.adonarusso.daily.horoscope ZodiHoroscope – Fortune Finder com.ads_manager_helper Ads Manager Helper com.ads.optimization Ad Optimization Meta com.adsagency.socialmng Ad Manager For Social com.agehohn.fpsgame.app Agent John FPS Game com.allsite.unlo Unblocked Website com.amazcam.apbest Best Fun Cam com.amazing.psychologyfacts Psychology Facts com.androiddharmesh.editor Cool Photo Editor com.androiddharmesh.fashioncam Cool Filter Editor com.anhhuy.ads Ads & Page com.anhhuy.adspagesmanager Ads Pages Manager com.app.good.constellationmaster Constellation Master com.applock.easyuse.lock AppLock-Lock Apps & Privacy Guard com.art.draw.SmoothPictureEditor Smooth Picture Editor com.artext.picshow Text Camera com.artoon.toonphoto Artoon Photo Cartoon Creator com.artpics.campro Pics Art com.ashtoon.tooncool.skordoi Ashtoon Cartoon Editor com.atharva.perfect.photoeffects Perfect Photo Effects | Loop Photo Animator com.ballmaster.puzzle Bomb Master 3D com.beamuisclab.musicdownloader.song.mp3download.app Free Music Downloader & Free Mp3 Downloader com.beauty.selfcamera.perfect Beauty Camera com.beautycamera.plusfuny Beauty Camera Plus com.beautyeditor.bestphotoeditor Photo Editor com.beautymakeup.cameram Beauty Makeup Camera com.bestpuz.gams.artpics Art Puzzle 2021 com.biscoco.camfilter Biscuit Coco Cam com.bluee.gorme Blue-shoot Game com.blur.image.handle Blur Photo com.blut.shooting Bluetouch Shooting Game com.bobom.crashran.race Ranger Crash Game com.boo.bam.frvpn Bamboo VPN com.borderedit.cameraapp Border Sticker Camera com.brawsantoon.besteditor Skintoon – Labs of Cartoon com.businessplannerdesign Business Planner Manage com.cam.io.cls Classic filter camera com.camepicin.libevent PIP Camera 2022 com.candlesvpn.proxyss Candles VPN com.caniqiwa.perfectpuzzles Perfect Puzzles com.cartoons.photofacemaker Photo editor PIP collage maker com.caryshughes.toonprismaeffect ToonPrisma – 3D Photo Effect com.charlottefabron.hdvideoplayer HD Video Player with music com.classic.beat.cam BeautyCam com.cliffbradley.youtooncartooneffect YouToon – AI Cartoon Effect com.colinread.playphooteditor Play Phoot Editor & Collage com.collageimage.photofilter Photo Filter com.coolcall.callshow Color Call com.coolcall.newspipcamera Photo PIP Camera com.craftstoon.cartoonphoto Craftsart Cartoon Photo Tools com.creatoonbest.faceedit Creatoon Face Editor com.creatorlena.vieds Photo Video Editor:Lena Editor com.crown.camera Crown Camera com.customcamare.ppcamera Photo Pro 2021 com.d2p.ads_manager_plus Ads Manager Plus com.dahuadata.photomakerpip Maker PIP Gallery com.dashboardmanagemeta Pages Dashboard com.davykinsman.photoquipo.cartooneffect Photoquipo Cartoon Pic Effect com.day.flywallpaper Flyingfish Wallpaper com.ddhd.cameraadorn CameraAdorn com.ddhd.creatormould CreatorMould com.ddhd.photo.elegantimage ElegantImage com.deepwallpaper.hd.live Deep Wallpaper-live,HD com.dennisarmstrong.videolancervideomaker Videolancer – Pro Video Maker com.dreammaker.phgridpip PIP Collage Coco com.dressing.charm.apps Dress up Charming com.dwyzb23xjiqpsn.zbqyuvfgtion 3 Patti King – India Rummy com.dypica.facepicture Face Picture com.dysfree.barcode.scanner QR Barcode Scan com.edgarmay.atecphotoeffect Atec Sparkle Photo Editor 2022 com.editor.xinphoto Enjoy Photo Editor com.edmondatrentini.dingdingphotoeffect Ding Ding Photo Effect Editor com.expto.akgarhwal.puzzlex Art Photo Puzzle com.fabiomancini.cartoonpainteffect Cartoon Face Photo Editor com.faceart.savetoon.cartoonedit Savetoon Art – Face Cartoon com.faceartoon.studioon Facetoon Photo Art com.fast.vpn.lifestyleb Fast VPN Proxy com.fb.ads.optimize Ads Optimize com.fb.metas.adsmanager Ads Manager For Business com.fillartoon.toonphotos Pica Artoon Face Editor com.filmstrip.drawanima Photo Layout Editor com.filter.photoeditor Instapic: Photo Editor Pro, Collage Maker com.fimeruv.shapephotoeditor Shape Photo Editor com.fiwyl.sharephotomaker Share Photo Maker com.flnt.uck Speedy Vpn Tunnel com.floydhampton.moldishmansphotoeffect Moldish – Men's Photo Editor com.flyspeed.fish FlyFish Speed com.fonts.text.board Stylist Fonts for Keyboard com.fotspicass.makerpiccoa PIP Editor Frame Photo com.fqrs.qrscapp Flash QRCode Scanner com.free.unlimited.transcendvpn Transcend VPN com.free.vpn.masterproxy Free VPN Master com.freevpn.proxytuber Super Tuber VPN com.freevpn.proxytubervpn Tuber VPN – Free&Secure VPN Proxy Server com.fstl.vtnel Fast Vpn Tunnel com.fucol.puz Photo Puzzle 2021 com.fun.herone.racegame Lone Hero Racing com.fysolasil.sharephotoeditor Share Photo Editor com.gadybatax.artsphotos Arts Photos com.gallery.provides Art Filters:Photo to Painting com.gamebooster.safegame Game Booster com.gcam.pvint Vinto Cam com.genten.soulmatch Emotion Checker com.ghost.vpn.masterproxy Ghost VPN Proxy com.gpstrian.phototrian Train Photo com.grigoriipeerevozchiikov.animephoto Anime Photo com.gtrid.edit.bingoemaker Photo Editor Pic Collage com.HalogenElement.Frame.TrainPhotoFrame Train Photo Frame com.hiepro.hiynode Hiyoo Hidenode pro com.hiranursaygi.allinoneofficereader All in one Doc Editor & Viewer com.hn.dayblue Fun Wallpaper com.hotspot.vpn.freeproxy Hotspot Free VPN com.hqapps.ppp.wallpaper Highquality Purple Wallpaper com.hunbeiren.pipeditorimage PIP Editor Image com.iceselfie.beautycamx Ice Selfie Beauty Cam com.image.move.puzzle Image Move Puzzle com.instagram.app Business from Instagram com.interaction.wonderful Wonderful Camera com.ivorfrazier.orahororscope Ora Horoscope – Fortune Finder com.jxpsnyy.kbvjdjx.dingdingphotoeffect Ding Ding Photo Editor com.kali_corporation.skethcamplus Sketch CamPlus com.kali.free.online.fast.translation Instant Translator com.kangaroo.vpnproxy Kangaroo VPN com.katarinalang.photocollage.room Photoont – Photo Collage Edit com.kotmob.palmistry Palmistry Reading Free com.kutsalkoyuncu.toonexphotoediotr Toonex Photo Editor 2022 com.leg.musclemaker.strong.man.getfit Male fitness com.leneroth.photocollagegridmaker Pic Collage & Cartoon Editor com.liannasoft.editorcam 4K Camera Hyper Photo Filters com.liferun.freegame Life Run com.lightling.creatortoon.cartoon Lighting Creator Toon com.lightning.vpn.proxys Lightning VPN com.likefile.superfile Files Clear com.lilaihua.photoeditor PhotoEditor com.lofacartoon.azwajstudio Lofa – Studio Photo Cartoon com.luckycatcher.freegame Lucky Catcher – Catch Them All com.lucpro.luckypro Lucky Number Pro com.lujeqari.videoremaker Video Remaker com.madtoon.aicartoon.kiroah MadToon Face Cartoon com.magic.world.daily.mhoroscope Magic Horoscope com.marcyl.wagbversion.gblatest.gbproversion.lite GB WA Warna Latest Version com.masto.kicter Free Comic Photos com.maxinetate.jessicabailey.fosterphotoeffect Foster – Cartoon Photo Effect com.merkee.neosnap.photo.editor.pro NeoSnap Photo Editor com.meta.adsformeta2 Business Ads for Meta com.meta.adsformeta3 Business Meta Manager com.meta.optimizer Meta Optimizer – Ads Analysis com.meteor.fast.connection Meteor vpn com.mexsier.nebwallpaper Nebula Wallpaper com.milohoward.rosalindvega.theobarber.photoframeeffecteditor Photo Editor – Frame Effect com.mkce.fsvc Full Screen Video Editor com.mnbeautif.lanchmn Nice Photo com.moker.sticker Sticker Maker Pro com.mold.figure.gym Mold Figure Gym com.mood.camerapluss Mood Camera com.mosiaguda.astrohoroscope Astro Horoscope Guide 2022 com.mumu.music.mmp MuMus Music Player com.newsandpic.cityphoto Photo PIP 2022 com.niceimg.editorsa Camera PIP com.nuclearpower.vpnp Nuclear VPN Proxy com.okenyo.creatkartoon.studio Okenyo Studio Creatoon com.oknia.panacamera Pana Camera com.olfitness.android Daily Fitness OL com.onlansuyanto.editor.bading Onlan Cartoon Editor com.oransoda.player.soda Soda Music Player com.palmistry.ofdestiny Palmistry of Destiny com.papalai.popularemoji Popular Emoji com.pedomeste.steppedometer Hot Sexy Girls com.perfectphoto.lookablum Perfect Photo Album com.peweephotoon.halfcartoon Pewee Photoon – Photo Cartoon com.phabanner.cameraig Photo PIP com.phonepad.sniper Critical Strike Ops – FPS 3D shooting Game com.phonepad.towerdefense Tower Defense Zone – Batmen Rush com.photo.adjuster Simple Photo Adjuster com.photo.blureffect Blur Effect Camera com.photo.move Photo Gaming Puzzle com.photo.panoramacamera Panorama Camera com.photoeditor.pipcamera.photoeffects Pip Camera 2022 com.photoeditor.proy Photo editor Pro com.photoeditor.sweetsummer Sweet Summer Camera App com.photoeditoreffect.mojung Abrasive Photo Editor com.photolupo.pipwall Photo Editors com.photoplaze.rainbow.color Rainbow Photo Plaze com.photosticker.camerayou Photo Sticker&Camera:make you beauty com.piccollage.imageeditors Pic collage: photo editor&beauty image com.piclibra.apiceditor Camera PIP Editor com.pip.photo.editor.camera.pipimage.maker PIP Pic Camera Photo Editor com.piphoto.pipsapp PIP Photo com.pipnames.gocamera PIP Editor Collage com.Pixa.PhotoEditor.PicsArt.CollageMaker.Lightroom.PhotoLab.PixelLab.Pixlr Pixa: Photo Editor & Collage Maker com.playapp.arteffect.app ToonArt com.playrix.manormatter Treasures of the Pharaoh com.plugiedit.editandimg PIP Pic Camera Photo Editor com.postergrid.resdecypic Photo Collage Maker Pic com.pped.topcam Perfect Photo Editor com.prettysmart.easyuse.powerlock Smart AppLock com.privacyapp.applocker.coolock Cool Lock com.pulse.leftstrong.app Pulse Music Player com.pumpkinvpn.proxysafen Pumpkin VPN com.punk.data.transmission Punk Vpn com.purevpn.secure.intenetproxy Pure-VPN:Fast Stable Secure internet Proxy com.quality.famous.deep Deep Art Effects com.realdrive.dreamgame Real Driving com.rebekkadreyer.facecartooneffect.photoeditor Papatoon Face Art Editor com.renanespic.addpici Camera Photo Editor com.retmagic.piplike PIP Magic 2022 com.rextate.photovideomaker Photo Video Creator with Music com.ring.alarm.tone.flash Pop Ringtone com.rismas.tdaycam Christmas Sticker Camera App com.rnapp.fmfm Ads Manager for Meta com.roc.ketcon Rocket Connect com.rushcar.hypergame Rush Car 3D com.rushhour.hyperovertake Rush Hour 3D – Heavy Traffic com.rynama.videoeditor Video Editor com.safe.fast.connect Safe Link com.saprontsevgertrud.cartoonillustrator Cartoon Illustrator com.satan.gifpipo PIPO GIF com.secsurf.fastvpn Surf Vpn com.seelad.mucxx.apo Sealand Music Player com.sensitivity.swarmphoto Swarm Photo com.servotronicstech.perfectprocam Perfect ProCam com.sheilacoleman.fissioneffectdoeditor Fission Effectdo Pic Editor com.shinestar.camerax ShineStar Camera com.shirleypope.lightexposureedit Light Exposure Photo Editor com.sketchmaster.camplus Cartoon Cam Pro com.slftz.xlzg High HD Wallpapers 4K com.slidingpuzzle.slidepuzzle Amazing Photo Puzzle com.sms.mms.message.ffei.free Smart SMS Messages com.snapcamera.beautyys Snap Beauty Camera com.snapeditor.proproxy Snap Editor Pro com.snapface.sticker.camera Snap Face Camera com.snapsandwich.camera Sandwich SnapBeauty Cam com.sofapro.editortoon Sofa Cartoon – Pro Editor com.solupho.imdetail PIP 2022 com.spedgame.dsrg Drift Speed Racing Game com.speed.booster.phonefree Speed Booster com.splicteout.photocolleger SplitScreen PIP com.sqlengphoto.photoeditorpicmix PicMix Photo Editor com.star.line.link Star Line com.stillcut.spiraeffect PIP PHOTO com.su.per.video Pvideo com.superior.speed.data Superior Speed com.surfvpn.proxyfast SurfVPN – Fast VPN Proxy com.svpnproxy.free S-VPN Proxy com.svpnproxy.safeclient S VPN – Fast & Safe VPN Client com.sweet.lightlycamera Lightly Camera com.sweetcamera.filterface Sweet Beauty Plus Camera com.sweetsnap.camera.sticker Beauty Sweet Camera com.tbn.fasts Speedy Turbo com.techno.photoposterframe Fantastic camera com.tentwheel.flyingphoto Flying Photo com.theme.cartoon.board.key Cartoon Keyboard Theme com.threetranslator.wonderas Translation Assistant com.torrent.fast.exchange Torrent com.touchvpn.free.proxy Torch VPN Proxy com.touchvpn.proxymaster Touch VPN Master com.traffictour.freegame Traffic Tour 3D com.trixgardner.photazophotoeffect Photazo – PIP & Cartoon Effect com.truing.motopoolparty MotoM3X-PoolParty com.tuber.vpnproxy.internet Tuber VPN Proxy com.tubevpn.master.free Tubo VPN Master com.turbo.data.transmission Secure Turbo com.ubo.tnspeed Turbo Net com.unlimited.net.request Unlimited Net com.v2.fast.free.rocketvpn VPN Lite – Fast & Easy use VPN com.vendertext.onphoto Vender Add Text on Photo com.Videoeditortfs.pro Video Editor 2021 com.virgovpn.proxyy Virgo VPN com.vivavpnbooster.free Viva VPN Booster com.vivid.coltor Vivid Cooleditor com.voicechanger.soundseffect Voice Changer com.vpn.proxy.unlimited Private VPN HD com.wallpaper4k.tools 4K Wallpaper com.wanstep.likekeepstep Keep Step com.waxwell.saunders.pistaphotoeditor Pista – Cartoon Photo Effect com.waynecraig.magicalastrology Magical Daily Astrology Reader com.whddhd.brilliantphoto Brilliant Photo com.whddhd.fancyphoto FancyPhoto com.whddhd.pixeditor PixEditor com.willowpena.fiestraphotoeditor Piestra – Comic & Blend Effect com.wilmaarnold.kutsalsaglik Smart PDF Reader and Editor com.woman.sport.Female.fitness.net Female Fitness com.workout.play.goal.fitness Workout Pro com.wwxd.toolkit Toolkit com.xcar.highwayrace.ds Xcar Highway Race com.xevaphoto.cartoonion Xeva Photo Cartoon com.xingx.gifimage GIFs-Search Animated GIF & Stickers com.xinx.apls 2021 MagicCamPlus com.xinxin.anjoyartphoto Enjoy Art Photo com.xonasounds.relaxing Xona Relaxing Sounds com.xooil.elzup MAGIC PHOTO PUZZLE com.young.photoeditor.cartooneditorapp Cartoon Effects Photo Editor com.yunlinan.photoeditorwall Photo Editor Wall com.yvpnproxy.freemaster Y VPN Master com.zoomate.vpn.proxy.free ZooMate VPN Proxy crash.vila.touch.game Vilatouch crash game crash.vltcar.fungame.app Vilatouch crash car fpsgame.olshooter.threed.app Online Shooter FPS free.music.download.search.mp3.song.online.player Free Music Downloader & Music Player ftp.bomcarcing.crashcars Crash Racing Game ftp.camfilter.lovebeauty Beauty Camera Filter ftp.firattck.fpsgame Action Flame FPS ftp.piaoyi.racegames Drift Sprint Racing Game ftp.raceranger.gamepp CityRanger Racing Game funcam.fredonm.app Thefun Camera game.deserthuting.app Desert Hunting Game game.trytospin.nipsotyrtll Try to spin lunarzodiacg.besthoro Lunar Zodiac Horoscope media.callshow.vc.flash Callshow Flash media.grape.sdhnt.player Grape Media Player media.tean.music.appx Tean Music Player muscle.loseweight.fitness.fatburning.exercise Male Fitness 2020 net.coolware.smart.camera.ultra 2022 Ultra Camera net.fpsol.shooters Code Name-Vulture FPS OL net.kanvpn.fastspeed Kangaroo Fast VPN net.musicesapp.player Muses Music Player net.red.pi.fashion.camera Red Camera net.snaphdphotoeditorapp.ishscsnaphdphotoeditor Snap: HD Photo Editor net.ssonn.boomrace Lightning Drift Racing net.sweetplus.camx One-Sweet Camera net.teecho.camche.camera Baby Camera niko.ldali.batter BatterySafe org.crashmaster.funrace.aps Crash Race Master org.donfan.player.app Donfan Music Player org.mumu.hdpalyer.apps Mulu Music Player org.musinvshen.player Musae Music Player org.nzombie.hutgame Night Hunter Game org.skysound.music.player Teana Music Player org.svpn.goatsheep Goat Safe VPN org.zipaimei.camfilter SnapBeauty Cam Filter player.mmm.mediapp.otrs Mostfun Media Music player.pinol.enoyend OseaCamera player.pmte.nfyti.media Pomelo Music Player player.seashel.loud.media Sealod Music Player player.shellvoice.app SeaShell Music Player proflash.flash.com ProFlash program.data.agus.dat Kite camera race.apex.accre.game Apex Crash Race solo.impostormaster.kill Impostor Master Solo Kill 2021 spdcar.gamedrag.racgame.app Instant Drag Speed Racing sped.racear.game.plusx Extreme Speed Race whsmy.blod.sper NoneCanDie win.bestrace.threed.game City Crash Racing Game win.calshow.zzplus.app Callpaper Show win.hapsunday.mplayer Sunday Media Player win.hoomhom.fpsgame Flame Shock FPS win.modoen.time.camer Modern Time Camera win.smartgame.sortpuz.app Rainbow Square- Sort Puzzle win.tebag.camap Tea Bag Camera


50 ứng dụng trên nền tảng iOS:

iOS App ID App Name 1555651942 FB Advertising Optimization 1561642325 Business ADS Manager 1563142182 Ads Analytics 1564091908 FB Adverts Optimization 1566705026 FB Analytic 1566706023 FB Adverts Community 1574530186 Adverts Ai Optimize 1587056055 Very Business Manager 1591775710 FB Business Support 1593368297 Fb Ads 1596775769 Meta Optimizer 1597553589 Business Manager Pages 1598946098 Adverts Manager 1600072709 Meta Adverts Manager 1600404846 Ad Optimization Meta 1601275530 FB Pages Manager 1602637866 Business Ads 1603255418 Meta Business 1603571287 Business Suite Manager 1604086670 FB Ads Cost 1607057895 Adverts Bussiness Suite 1608743187 Business Ads Clock 1609915932 Ads & Pages 1610859814 Business Suite 1610944161 Business & Ads 1612196202 Business Manager Overview 1613983385 Business Suite Ads 1619733733 Page Suite Manager 1622402517 Business Meta Support 1623362126 Pages Manager Suite 1625368035 Business Meta Pages 1626632781 Business Suite Ads 1626692617 Ads Business Knowledge 1629919774 Page Suite Managers 1631778308 Pages Managers Suite 1632069527 Ads Business Advance 1632606219 Pages Manager Suite 1633012933 Business Suite Optimize 1633016482 Business Manager Suite 1633078757 Business Suite Managers 1633828994 Ads Business Manager 1635045234 Ads Business Suite 1635301567 Business Manager Pages 1635555183 Business Adverts Manager 1636196931 Ads Manager Suite 1636825108 Business Manager Pages 1639572841 Ads & Business Suite

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo 2,5 tỷ chỉ sau một câu hỏi của khách hàng

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo 2,5 tỷ chỉ sau một câu hỏi của khách hàng

Nếu không có các nhân viên ngân hàng có trách nhiệm như thế thì người đàn ông đã mất số tiền tương đương 2,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất