Home  » 
Chồng cũ tai tiếng của Phi Thanh Vân có cuộc sống thế nào sau khi lấy vợ 3?

Chồng cũ tai tiếng của Phi Thanh Vân có cuộc sống thế nào sau khi lấy vợ 3?

Sang Úc với vợ 3 đã 2 năm nhưng Bảo Duy vẫn thất nghiệp.