Home  » 
Người Úc giải quyết bí ẩn về quả cầu đến từ 'bên ngoài thế giới'

Người Úc giải quyết bí ẩn về quả cầu đến từ 'bên ngoài thế giới'

Một người Úc tìm thấy một quả bóng kim loại không xác định trên bãi biển và tin rằng đó là quả cầu đến từ không gian.