Home  » 
Lệ Quyên bị dân mạng tràn vào công kích ngoại hình, còn lôi cả quá khứ ra chê bai

Lệ Quyên bị dân mạng tràn vào công kích ngoại hình, còn lôi cả quá khứ ra chê bai

Khi bị dân mạng bình luận chê bai, Lệ Quyên cũng không ngại đáp trả từng người.