» 
Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ đông lạnh cơ thể hơn 50 năm chờ hồi sinh giờ ra sao?

Người đàn ông giàu nhất nước Mỹ đông lạnh cơ thể hơn 50 năm chờ hồi sinh giờ ra sao?

Không chấp nhận kết thúc cuộc sống, người đàn ông giàu nhất nước Mỹ thời bấy giờ đã quyết định đóng băng cơ thể, chờ hồi sinh sau này khi trình độ y học của nhân loại đã phát triển.