Home  » 
Một cuộc tấn công mới đang nhằm cả vào người dùng iPhone và Android: Tiền mất, tài khoản Google cũng ‘bay hơi’

Một cuộc tấn công mới đang nhằm cả vào người dùng iPhone và Android: Tiền mất, tài khoản Google cũng ‘bay hơi’

Các chuyên gia an ninh đã đưa ra cảnh báo 'nóng' đối với người dùng iPhone và Android sau khi phát hiện hình thức tấn công nguy hiểm diễn ra thời gian gần đây.